Güncel Bilgi-Belge-Talep

09 Kasım, 2023

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUCUNDA BAŞARILI OLAN ŞEF VE MEMURLARIN GÖREVDE YÜKSELMELERİNİN İVEDİLİKLE SAĞLANARAK MAĞDURİYETLERİ GİDERİLMELİDİR

Şef ve Memurların Görevde Yükselmeleri  ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'na yazılı talepte bulunduk.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

          ANKARA

 

09/07/2023 tarihinde MEB Görev yükselme sınavı yapılmış, sonuçlar 04/08/2023 tarihinde açıklanmış, sınav puan aralıkları ise 04/09/2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı görevde   yükselme   için Şef kadrosuna 2000, Memur kadrosuna 3000 kontenjan ihdas etmiş ancak sınav baraj puanı olan 60 puanı aşanlardan şef kadrosuna 1712, memur kadrosuna da 1448 aday görevde yükselmeye hak kazanmıştır. Bu sonuçlara göre şef kadrosunda 288, memur kadrosunda ise 1552 kadro boş kalmıştır.

Aradan yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen sınavı kazanan memur ve şeflerin görevde yükselmelerinin sağlanmadığı ile ilgili şikayetler sendikamıza iletilmiştir.

Yapılan sınav sonucuna göre başarılı olan memur ve şeflerin göreve başlamalarının geciktirilmesi özlük ve ekonomik yönden hak kaybına uğramalarına ayrıca kamu hizmetlerindeki verimliliğin düşmesine ve aksamalara neden olacaktır.

Şöyle ki, sınavı kazanan şef ve memurların atamalarının geciktirilmesi maddi hak kayıplarını arttıracağı gibi eş durumu atamaları, çocuklarının öğrenim durumları, aile birliğinin bozulması vb. gibi özlük hakları açısından da mağduriyet yaratacak durumlar ortaya çıkaracağından moral ve iş verimliliklerinin düşmesine de neden olacaktır.

Görevde yükselme sınavı sonucunda başarılı olan Şef ve memurların görevde yükselmelerinin ivedilikle sağlanarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep ederiz.

 

 

 

                                                                                                                       Kadem ÖZBAY

                                                                                                                        Genel Başkan