Güncel Bilgi-Belge-Talep

22 Nisan, 2024

Görevde Yükselme Sınavına Dayalı Atamalar Hakkında Milli Eğitim Bakanlığına Yazılı Talepte Bulunduk

Görevde Yükselme Sınavına Dayalı Atamalar hakkında Milli Eğitim Bakanlığına yazılı talepte bulunduk.

 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

(Personel Genel Müdürlüğüne)

                                     ANKARA

 

        Bilindiği üzere ‘’MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’’ gereği Bakanlığınıza Bağlı eğitim kurumlarında görev yapan personelin görevde yükselebilmesi için Görevde Yükselme sınavı gerçekleştirilmişti.

     Bahse konu sınavda başarılı olan personellerin münhal kadrolar için tercihlerini yaptıkları, 19/04/2024 tarihinde memur, şef, sayman ve şube müdürü kadrolarına atamalarının gerçekleştirildiği bilgisi sendikamıza iletilmiştir.

      Bakanlığınızca 2018 yılında Görevde Yükselme Sınav sonuçlarına göre gerçekleştirilen atamalarda aile bütünlüğü, sağlık ve engellilik durumu vb. gibi geçerli mazereti bulunan, görev yaptıkları ilin dışındaki tercihine atanan personellere kolaylık sağlanmış, gereksiz yolluk, yevmiye ödemesi yapılmayarak kamu yararı gözetilmiş ve atanmış oldukları ilde göreve başlatılmadan ikamet ettikleri ildeki münhal kadrolara atamaları yapılmıştı.

2018 yılında olduğu gibi 2023 yılında da görevde yükselme sınavını kazanarak ataması yapılan eğitim çalışanları için de kamu yararı gözetilmesini, aile bütünlüğü, sağlık ve engellilik durumu vb. gibi geçerli mazereti bulunan eğitim çalışanlarına gerekli kolaylığın sağlanarak yaşayacakları mağduriyetler için önlem alınmasını talep ederiz.

 

 

                                                                                                                            Kadem ÖZBAY

                                                                                                                             Genel Başkan