Güncel Bilgi-Belge-Talep

26 Ekim, 2023

İMAM HATİP ORTAOKULLARINDA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRMELERİNDE BRANŞ AYRIMI YAPILMAMASI İÇİN MEB’İ UYARDIK

İmam Hatip Ortaokullarında Yönetici görevlendirmelerinde branş ayrımı yapıldığı yönünde senikamıza ulaşan bilgiler doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nı uyardık.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

          ANKARA

 

 

             İLGİ-): Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmeliği

 

             Bakanlığınıza bağlı eğitim kurumlarına yönetici seçme ve görevlendirme işlemleri Ekim ayı içinde yapılmıştır.

 

            Yapılan bu görevlendirme sürecinde ilgi yönetmelikte olmamasına rağmen; 2 müdür yardımcısı normu olan İmam Hatip Ortaokullarına görevlendirilen 1 müdür yardımcısının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinden seçildiği ve bu durumun öğretmenler arasında huzursuzluk yarattığı bilgisi sendikamıza iletilmiştir.

2 veya daha fazla müdür yardımcısı normu bulunan İmam Hatip Ortaokullarına görevlendirilen 1 müdür yardımcısının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olması uygulaması diğer branş öğretmenleri için haksızlığa ve ayrımcılığa neden olacağından, hukuka aykırıdır.

           Temel Eğitim kapsamında olan ortaokul/imam hatip ortaokullarında branş ayrımına gidilmesi ve sadece bir branşa (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) pozitif ayrım yapılması doğru bir uygulama değildir. Pozitif ayrımcılık yapılacaksa (kız öğrencilerimizde dikkate alınarak) 2 veya daha fazla müdür yardımcısı normu olan temel eğitime bağlı okullarımızda en az 1 müdür yardımcısının kadın öğretmenlerden görevlendirilmesi gerekir.

           Eğitim-İş olarak, sendikamıza yansıyan bu uygulamadan ivedilikle vazgeçilmesini, görevlendirmelerin tüm branşlardan eşit şekilde puan üstünlüğüne göre yapılmasını, branş ayrımcılığı olarak değerlendirilen bu görevlendirmelerin iptal edilerek, 4982 sayılı yasa uyarınca sendikamıza bilgi verilmesini talep ederiz.

                                                                                                             Kadem ÖZBAY

                                                                                                                        Genel Başkan