Güncel Bilgi-Belge-Talep

16 Ekim, 2023

MEB’DEN 4 VE 8 YILLINI DOLDURAN MÜDÜR, MÜDÜR BAŞYARDIMCISI VE MÜDÜR YARDIMCILARININ YENİDEN ESKİ OKULLARINA GÖREVLENDİRİLMELERİNİN İPTALİNİ TALEP ETTİK

Yönetici Görevlendirmeleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'na yazılı talepte bulunarak, yasal dayanaktan yoksun görevlendirmelerin acilen iptal edilmesini, bu atamaları yapan yöneticiler hakkında gereken idari işlemlerin yapılmasını ve yapılan idari işlem sonuçları hakkında 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre Sendikamıza bilgi verilmesini istedik.

 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

          ANKARA

 

  İLGİ-: MEB Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği.

 

 

Bakanlığınızca 2023-2024 eğitim-öğretim yılı içinde gerçekleştirilen yönetici görevlendirilmelerinde ilgi yönetmeliğe uymayan atamalar yapıldığı ile ilgili şikayetler sendikamıza iletilmiştir.

 

   Milli Eğitim bakanlığına bağlı okul ve eğitim kurumlarına müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilecek yöneticilerin aşağıda belirtilen yönetmelik maddesine uygun olarak görevlendirilmelerinin zorunlu olduğu bilinmektedir.

 

Müdürlüğe yeniden görevlendirme

“MADDE 30 – (1) Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran müdürler aynı ya da farklı eğitim kurumlarına, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürler ise farklı eğitim kurumlarına müdür olarak yeniden görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilir.”

denilmektedir.

 

         Ancak bazı il ve ilçelerde 4 ve 8 yılını doldurup tekrar görevlendirmesi yapılan yöneticilerin (8 yılını dolduranlarda daha fazla) tercih sonucu başka bir okula ataması yapılmış olmasına karşın, tekrar önceki okuluna mevzuata uygun olmayan şekilde görevlendirildiği duyumları alınmıştır.

 

         Bu tür yasal dayanaktan yoksun görevlendirmelerin acilen iptal edilmesini, bu atamaları yapan yöneticiler hakkında gereken idari işlemlerin yapılmasını ve yapılan idari işlem sonuçları hakkında 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre Sendikamıza bilgi verilmesini talep ederiz.

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                      Kadem ÖZBAY

                                                                                                                        Genel Başkan