Güncel Bilgi-Belge-Talep

23 Ekim, 2023

MEB’E BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN AŞÇI VE AŞÇI YARDIMCILARININ GÖREV TANIMLARININ DIŞINDAKİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILMALARINDAKİ KEYFİYETİN ÖNLEMESİNİ TALEP ETTİK

Halen Aşçı ve Aşçı Yarımcısı olarak görev yapan ve Sendikamıza üye olan personelinizin çalışma ortamlarında Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin “Aşçının görev ve sorumlulukları” başlıklı 43’üncü maddesinde belirtilen görevlerin dışında okul idarecileri tarafından görevleri ile ilgili olmayan işlerde çalıştırıldıkları üyelerimiz tarafından bildirilmektedir.

            Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin  43. maddesinde amir hükümler  ve Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 04.11.2022 tarih ve 62827441 sayılı görüş yazısında aşçı ve aşçı yardımcılarının görevleri sayıldıktan sonra konuyla ilgili olarak “…Öte yandan, sözleşmeli destek personeli (aşçı ve aşçı yardımcısı) pozisyonunda görev yapan personelin çalıştırılmalarına esas Cumhurbaşkanlığınca vizelenen hizmet sözleşmesinin 1’inci maddesinde de; “İlgili, Kurumca gösterilecek görev yerlerinde mevzuat ve verilecek emirler çerçevesinde görevleriyle ilgili kendisine verilen tüm işleri yapmayı taahhüt eder.” denilmektedir.

Bu nedenle Anayasamızın Zorla çalıştırma yasağı başlığı altında düzenlenen 18. Maddesinde “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır.” Denilerek devlet memurlarının tanımlanmış görev alanları dışında çalıştırılmaları sınırlandırılmıştır.

Bakanlığınıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan aşçı ve aşçı yardımcılarının görev tanımlarının dışındaki işlerde çalıştırılmalarındaki keyfiyetin önlemesi, yukarıda açıklanan yasa hükmü çerçevesinde görev yapmalarının sağlanmasını, görev alanlarının dışında angarya işlerde çalıştırılmamaları için gerekli önlemlerin alınmasını talep ederiz.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                           Kadem ÖZBAY

                                                                                                                            Genel Başkan