Güncel Bilgi-Belge-Talep

16 Kasım, 2023

Mesleki Çalışmalarda Karşılaşılan Sorunlarla İlgili Taleplerimizi MEB`e İlettik

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

          ANKARA

 

Kasım, nisan ara tatilleri ile eylül ayı eğitim-öğretim yılı başlangıcı ve haziran ayı eğitim-öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen mesleki çalışma programlarındaki genel uygulamada her öğretmen aynı seminer konusunu dinlemek ve izlemekle yükümlü tutulmaktadır. Bu durumun öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamadığı, derslerin özellikleri, alanlar ve branşlar itibariyle kullanılması gereken pedagojik formasyon bilgilerinin farklılık göstermesi nedeniyle, her alana aynı konunun aynı formasyon bilgisinin sunulması mesleki ve formasyon gelişimine istenilen katkıyı sağlamayacaktır.

Bakanlığınız tarafından belirlenen mesleki çalışma konularının, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sunabilmesi için, öğretmenlerin alan, dal ve branşlarına göre ve öğretmenlerin görüş, öneri ve ihtiyaçlarının dikkate alınarak planlanmasının eğitim formasyonu açısından daha doğru olacağı açıktır.

Eğitim Müfettişlerinin alanda yaptığı denetimler sonucunda belirlediği, eğitim sendikalarının ve öğretmenlerin görüş ve önerilerinin de alındığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenen konuların seminer takvimine bağlanarak yapılmasının ihtiyaçları karşılamada daha etkili ve verimli olacağını düşünmekteyiz.

Bu nedenle bakanlığınızca yapılacak olan seminer ve mesleki çalışmaların alanda belirlenen öğretmen ve eğitimin ihtiyaçları dikkate alınarak planlanmasını talep ederiz.

 

                                                                                                                       Kadem ÖZBAY

                                                                                                                         Genel Başkan