Güncel Bilgi-Belge-Talep

19 Şubat, 2024

MESLEKİ EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TALEPLERİMİZİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA İLETTİK

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görevli koordinatör müdür yardımcıları, koordinatör öğretmenler ve alan/atölye şeflerine; işletmelerin mesleki eğitime uygun olup olmadığını denetleme ya da atölye ve laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınması konusunda görev tanımlarında olmayan, teknik bilgi sahibi olmadıkları görevlerin verilmemesi için Bakanlığınıza bağlı kurumlara talimat göndermesini talep ettik.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

                                    ANKARA

 

Bakanlığınızın, “Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu; 02.02.2024 tarih ve 2024/36 sayılı Genelgesi, tüm il valiliklerine gönderilmiştir. Genelgede, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim ve staj çalışmaları ile meslek alan/dal derslerinin eğitiminin yapıldığı atölye ve laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasıyla ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Ancak, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde zaten görev ve sorumlulukları belirlenmiş olan, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görevli koordinatör müdür yardımcıları, koordinatör öğretmenlere ve alan/atölye şeflerine, söz konusu genelge dayanak gösterilerek, görev tanımlarında yer almayan sorumluluklar yüklendiğine dair sendikamıza şikayetler ulaşmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği denetimi, bu alanda teknik bilgi ve uzmanlık gerektirmektedir. Bu görevin, koordinatör müdür yardımcıları, koordinatör öğretmenlere ve alan/atölye şeflerine verilmesi hem iş sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturacak hem de bu öğretmenlerin iş yeri sahipleri ve velilerle karşı karşıya kalmasına neden olacaktır. Bakanlığınız bünyesinde bulunan iş güvenliği uzmanlarınca konunun ele alınması ve onların sorumluluk alması doğru olacaktır.

Bu nedenlerle, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında görevli koordinatör müdür yardımcıları, koordinatör öğretmenler ve alan/atölye şeflerine; işletmelerin mesleki eğitime uygun olup olmadığını denetleme ya da atölye ve laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınması konusunda görev tanımlarında olmayan, teknik bilgi sahibi olmadıkları görevlerin verilmemesi için Bakanlığınıza bağlı kurumlara talimat göndermesini talep ederiz.

                                                                                                                  Kadem ÖZBAY

                                                                                                                  Genel Başkan