Güncel Bilgi-Belge-Talep

01 Aralık, 2022

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÇOCUKLARA VERİLEN BESLENME DESTEĞİ İLE İLGİLİ MEB`E YAZI YAZDIK

Okulöncesi eğitim kurumlarında eğitim gören çocuklarımıza verilen beslenme desteği ile ilgili yaşanan sorunları Milli Eğitim Bakanlığı'na yazdığımız yazı ile ilettik.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NA

Bakanlığınıza bağlı bazı okulöncesi eğitim kurumlarında eğitime devam eden çocuklara 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi sonuna kadar bir öğünlük beslenme desteği verildiği bilinmektertir.

Bu uygulamada karşılaşılan ve sendikamıza iletilen sorunlar şunlardır;

  1. Öğrencilere yapılan beslenme desteğinin yetersiz olduğu, çocuklarımızın yeterince doymadığı,
  2. Okullara gelen paketli yiyeceklerde plastik çatal-bıçak olmasının çocuklar için tehlikeli olması,
  3. Okullara gelen paketli yiyeceklerin çocuklar tarafından açılamaması ve öğretmenin her çocuğun yiyeceğini açıp hazırlarken oluşan vakit kaybının çocukların eğitim sürecini olumsuz etkilemesi,

Bakanlığınızca konunun incelenerek, gerekli önlemlerin alınmasını talep ederiz.

Kadem ÖZBAY

Genel Başkan