Güncel Bilgi-Belge-Talep

21 Aralık, 2022

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİDİR

Özel Eğitim Öğretmenlerinin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na yazılı talepte bulunduk.                                   

                

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

                                                                                            ANKARA                         

          İLGİ: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği.

 

           Bakanlığınıza bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme sürecinde Özel Eğitim Öğretmenlerinin mağduriyet yaşadığı bilgileri sendikamıza iletilmiştir.

           İlgi yönetmeliğin 5-1/d maddesinde belirtilen bir eğitim kurumuna öğretmen olarak ataması yapılan veya aylık karşılığı okutabileceği dersi bulunan öğretmen, bu eğitim kurumuna yönetici olma yeterliliğini taşıdığı halde Özel Eğitim Öğretmenleri, elektronik başvurularını yapamadıklarını belirtmektedirler. İl ve İlçe yöneticileri başvuru yapamayan öğretmenlere Özel Eğitim Genel Müdürlüğünün uygulamasının bu yönde olduğunu belirtmektedir.

           Aşağıda; yönetmeliğin ilgili bölümlerinde açıklandığı üzere bünyesinde, Özel Eğitim Sınıfı bulunan İlkokul, Ortaokul, Lise, Halk Eğitim Merkezi, RAM ve BİLSEM gibi eğitim kurumlarına Özel Eğitim Öğretmenlerinin yönetici olarak görevlendirilmelerine bir engel bulunmamaktadır. 

           Şöyle ki;

MADDE 4 – e) Eğitim kurumu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim ve öğretim etkinlikleri için program hazırlama, eğitim araç-gereci üretme, inceleme, değerlendirme, öğrenci ve öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme, rehberlik ve sosyal hizmetler verme yoluyla yardımcı ve destek olan kurumları,

ğ) Görevlendirme: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerini yürütmek üzere, 657 sayılı Kanunun 88. ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37. maddelerine göre verilen ikinci görevi,

          p) Yönetici: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerini 657 sayılı Kanunun 88. ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37.  maddelerine göre ikinci görev kapsamında yürütenleri,

MADDE 5 – (1)

d) Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak.

 

          Yukarıda açıklanan nedenlerle; Bakanlığınıza bağlı, bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunan İlkokul, Ortaokul, Lise, Halk Eğitim Merkezi, RAM ve BİLSEM gibi eğitim kurumlarına özel eğitim öğretmenlerinin elektronik ortamda başvuru yapabilmelerinin ve yönetici olarak görevlendirilebilmelerinin sağlanmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep ederiz.  

 

 

                                                                                                                       Kadem ÖZBAY

                                                                                                                        Genel Başkan