Güncel Bilgi-Belge-Talep

28 Şubat, 2024

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ İDARİ PERSONELİN NAKİL PROBLEMLERİNİ YÖK`E İLETTİK

Yükseköğretim kurumlarındaki idari personelin nakil problemlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na ilettik.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

                                                              ANKARA

 

Yükseköğretim kurumlarının memur kadrolarında görev yapan idari personelden bir başka yükseköğretim kurumuna naklen geçiş yapmak isteyenlerin tercihlerinin İnsan Gücü Planlama Sistemi üzerinden 29.02.2024 tarihine kadar bildirilmesinin istendiği bilinmektedir.

Tarafınızdan gönderilen yazı  “Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme'nin Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme ”de yer alan idari personelin yükseköğretim kurumlarında naklinin kolaylaştırılmasına yönelik düzenlenen "Devlet yükseköğretim kurumlarında 657 sayılı Kanun kapsamında görev yapan aynı unvanlı memurların yükseköğretim kurumları arasında karşılıklı naklen atanmalarının bilgi işlem teknolojileri kullanılarak kolaylaştırılması konusunda taraflarla birlikte çalışma yapılacaktır." şeklindedir. Bu yazı ile sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi kadrolu çalışanlara verilen hakkın yükseköğretim kurumlarında çalışan 657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu’na tabi olan sözleşmeli çalışanları kapsamaması önemli bir mağduriyet yaratmıştır.

Yine aynı yazıda …yükseköğretim kurumları arasında karşılıklı naklen atamalarının yapılması ifadesine yer verilmesi becayiş olduğundan verilen hakkın ayırıcı bir durumu olmayacağını ve kadrolaşmaya yol açacağı düşünülmektedir. Ayrıca nakil için başvuru yapacak idari personele tanınan sürenin kısalığı ve buna bağlı olarak birçok üniversitede idari personele konuya dair henüz bilgilendirmenin yapılmamış olması başvuru yapmak isteyenlerin mağdur olmasına neden olacaktır.

Yükseköğretim kurumlarında görev yapan idari personel için sağlanan kurumlar arası naklen geçiş hakkının tıpkı kadrolu personelde olduğu gibi 657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu’na bağlı sözleşmeli memur, koruma ve güvenlik görevlilerine de sağlanmasını, naklin üniversiteler arasında karşılıklı yapılması şartına bağlanmamasını ve başvuru süresinin uzatılmasını böylece yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesini talep ediyoruz.

                                                                                                                            Kadem ÖZBAY

                                                                                                                             Genel Başkan