Güncel Eğitim Haberleri

19 Ekim, 2019

“EĞİTİMDE GELECEĞE BAKIŞ” BAŞLIKLI EĞİTİM ŞURAMIZIN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Türkiye Öğretmenler Sendikası’nın (TÖS) 1968’de düzenlediği ‘’Devrimci Eğitim Şurası’ndan esinlenerek 9-10-11 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz “Eğitimde Geleceğe Bakış" Başlıklı Eğitim Şurası’nın Merkez Komisyonları çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Eğitim alanında uzman isimler, akademisyenler ve öğretmenlerden oluşan; “Çocuk ve Eğitim”, “Eğitim Hakkı”, “Öğretmenlik Mesleği”, “Öğrenim Kademeleri ve Yönlendirme”, “Eğitim Örgütü ve Yönetimi” ana başlıklarındaki beş Merkez Şura Komisyonunun toplantıları, Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Genel Eğitim Sekreterimiz Suat Özkolay, Şura Danışmanımız Ali Çakıroğlu le Danışma ve Düzenleme Kurulu Üyelerimizin de katılımıyla gerçekleştirildi.

“Eğitim-İş Demokratik Eğitim Köprüsü”nün yapı taşlarını; komisyonlarımızın ve komisyonlara özveri ile destek veren üyelerimizin alın terleri şekillendirecektir.

Eğitim-İş, “Her çocuğun nitelikli eğitim hakkı olduğu; devletin ve toplumun da bu hakkı yerine getirme görev ve sorumluluğu bulunduğu” anlayışı ile “Başta dezavantajlı çocuklarımız olmak üzere, tüm çocuklarımızın nitelikli eğitime erişmesi” için “davranışı ile örnek, uğraşı ile öncü” olma çabasını sürdürecektir.