Güncel Eğitim Haberleri

02 Ekim, 2019

MERKEZ ŞURA KOMİSYONLARI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

“Eğitimde Geleceğe Bakış" Başlıklı Eğitim Şurası’nın, Öğrenim Kademeleri ve Yönlendirme, Eğitim Örgütü ve Yönetimi, Öğretmenlik Mesleği ve Eğitim Hakkı başlıklarındaki Merkez Şura Komisyonlarının toplantıları devam ediyor.

Enerji Otel’de gerçekleştirilen toplantıya, Merkez Şura Komisyonlarının üyeleri ile Genel Sekreterimiz Ebru Sungar, Genel Eğitim Sekreterimiz Suat Özkolay, Şura Danışmanımız Ali Çakıroğlu le Danışma ve Düzenleme Kurulu Üyelerimizden temsilciler katıldı.

Sendikamızca düzenlenen “Eğitim Şurası”, “Her çocuğun nitelikli eğitime erişim hakkı” olduğu; “devletin, toplumun ve sendikamızın da bu hakkı gerçekleştirmekle görevli ve sorumlu bulunduğu” anlayışı temeline oturmaktadır.

Hak temelli bir eğitim anlayışı bağlamında; eğitim şurası gündem konuları, eğitim alanında uzman isimler ve akademisyenlerden oluşan Merkez Şura Komisyonlarında, “sorun temelli değil daha çok ihtiyaç temelli” bir yaklaşımla incelenip değerlendirilmektedir.