Güncel Eğitim Haberleri

21 Eylül, 2019

ŞURA MERKEZ KOMİSYONLARI ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

“Eğitimde Geleceğe Bakış" Başlıklı Eğitim Şurası’nın, Öğrenim Kademeleri ve Yönlendirme, Eğitim Örgütü ve Yönetimi, Öğretmenlik Mesleği ve Eğitim Hakkı başlıklarındaki Merkez Komisyonları toplandı.

Enerji Otel’de gerçekleştirilen toplantıya, Merkez Şura Komisyonlarının üyeleri ile Danışma ve Düzenleme Kurulu Üyelerimizden temsilciler katıldı.

Genel Eğitim Sekreterimiz Suat Özkolay yaptığı konuşmada, Eğitim-İş’in, eğitimin içinde bulunduğu çıkmaza çözüm önerileri getirmek için “Eğitimde Geleceğe Bakış” başlıklı “Eğitim Şurası” düzenleme kararı aldığını ve bu doğrultuda çalışmalara başlandığını belirtti. Eğitim Şurası’nın, “Her çocuğun nitelikli eğitime erişim hakkı” olduğu; devletin, toplumun ve Eğitim-İş’in de bu hakkı gerçekleştirmekle görevli ve sorumlu olduğu anlayışı temeline oturduğunu vurgulayan Özkolay, Şura’nın Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere karar ve politika üretenlerle, öğrenci, öğretmen, veli ve tüm toplum arasında “Demokratik Eğitim Köprüsü” olacağını söyledi.

Özkolay, Eğitim Şurası’nda eğitime ilişkin sorun, ihtiyaç ve beklentilerin veri, bilgi ve diyalog temelinde bilimsel ve demokratik yöntemlerle belirlenmesi; ortak akıl ve lisanla çözümlenmesi ve çözüm önerilerinin üretilmesi için Merkez Komisyonlarının yönlendirici ve destekleyici olacağını ifade etti.

Şura Danışmanımız Ali Çakıroğlu’nun şuraya ilişkin sunumunun ardından, komisyonlar çalışmalarını sürdürdü.