Güncel Sendika Haberleri

30 Nisan, 2011

1 MAYIS İŞÇİNİN, EMEKÇİNİN BİRLİK VE DAYANIŞMA BAYRAMI, TÜM HALKIMIZA KUTLU OLSUN!

 

Emekçinin alın terinin karşılığını alabildiği,
Yokluğun, yoksulluğun, işsizliğin ortadan kaldırıldığı ve sadaka ekonomisinin yok edildiği,
Üretilenin hakça paylaşıldığı bir düzenin yaratıldığı,
Laik, bilimsel, demokratik ve çağdaş eğitim politikalarının yaşama geçirildiği,
Tüm yurttaşların parasız eğitimden eşit yararlandığı,
Çocuklarımızın, gençlerimizin alın terlerinin şifrelenerek çalınmasının engellendiği,
400 bine yakın öğretmen arkadaşımızın işsizliğinin sona erdiği,
Tüm yurttaşlarımızın parasız sağlık hizmeti alabildiği,
Haksızlığın, hukuksuzluğun sona erdiği,
Faili meçhul cinayetlerin ve 1977 1 Mayısının perde arkasının aydınlatıldığı,
12 Eylül’ün hesabının sorulduğu,
Irkçılığın, gericiliğin, bölücülüğün yok edildiği,
Ülkemizin yer altı ve yerüstü zenginliklerinin yabancılara peşkeş çekilmediği,
Ulusal tarım politikaları ile tarım ve hayvancılığımızın yeniden canlandırıldığı,
Herkesin insan onuruna yakışır bir yaşam sürdürebildiği
Bir dünya özlemi içindeyiz.

Her 1 Mayıs’ta olduğu gibi bu yıl da Emek ve Dayanışma Bayramı’nda tüm emekçiler birleşerek ve dayanışma içerisinde, grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkımızı da alarak, eşitlikçi ve demokratik bir düzen kurmanın mücadelesini vereceğiz. Eğitim-İş olarak, çalışma yaşamında emekçinin koşullarını düzenleyen hükümlerin uluslar arası ölçütlere uyumunun sağlanması, hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, grevli ve toplu sözleşmeli sendikal hakların kazanılması için var gücümüzle çalışmaya ve sömürü düzenine karşı dimdik durmaya devam edeceğiz. 

Mustafa Kemal’in devrimciliğinde ülkeye ışık olan Cumhuriyetin, tam bağımsız Türkiye’nin eğitim emekçileri, yarını belirleyenler, karanlığı yırtarak, bilgi ile, sevgi ile, emek ile, çağdaş Türkiye’yi sonsuza dek yaşatma yemini etmişlerdir. Türkiye’nin bilim ve eğitim işçileri, Eğitim-İş üyeleri olarak, her 1 Mayıs’ta meydanlarda karanlığın, emperyalistlerin, kuşatmacıların, işgalcilerin, gerici ve yobazların, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının üzerine yürüyeceğiz.

YAŞASIN 1 MAYIS!

YAŞASIN EN YÜCE DEĞER EMEĞİN BAYRAMI!

Merkez Yönetim Kurulu