Güncel Sendika Haberleri

01 Mayıs, 2017

1 MAYIS’TA TÜM TÜRKİYE’DE ALANLARDAYDIK

Eğitim-İş olarak, 1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü büyük bir coşkuyla Kolej Meydanı’nda kutladık.

Sabahın erken saatlerinde, Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş’in öncülüğünde, Eğitim-İş üyeleri bağlı sendikalarla birlikte Güvenpark’ta toplanmaya başladı. Grup toplanma alanında davul zurna eşliğinde halaylar çekerken, bir yandan da “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek”, “Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır”, “Emek, eylem, direniş işte Kamu-İş”, “Kurtuluş, emeğin iktidarında”, “Sadaka değil, toplu sözleşme”, “Hayır, bitmedi daha, yeni başlıyor”, “Direne, direne kazanacağız” sloganları atıldı.

Genel Başkanımız Mehmet Balık ve Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Hasan Kütük, CHP’li milletvekilleri ile Ethem Sarısülük’ün Güvenpark’ta vurulduğu yere karanfiller bıraktı.

Daha sonra “Güvenceli iş, güvenceli gelecek, insanca yaşam için AKP’ye teslim olmayacağız”, “Ulusal yazılı pankartların taşındığı kortej, buradan Kolej Meydanı’na doğru hareket etti.

Eğitim-İş olarak, ülkenin her yerinde alanlarda sergilediğimiz kararlı ve dik duruşla, her 1 Mayıs’ta olduğu gibi, sömürüye karşı iş, ekmek ve özgürlük; sömürgeciliğe karşı bağımsızlık bayrağını dalgalandırdık.

AKP’nin yağma ve talan düzenine karşı; düşük ücret, ağır çalışma koşulları, işçi kıyımları, taşeronlaştırma ve esnek çalışmaya karşı; işten çıkarılmalara ve iş cinayetlerine karşı; sendikasızlaştırma ve kamu emekçilerini güvencesiz bırakma girişimlerine karşı; sürgünlere, kadrolaşmaya, özelleştirmeye karşı; 4+4+4 yasası ile getirilen ırkçı, bölücü gerici eğitim sistemine karşı; haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak, çocuklarımızın eğitimli ve sağlıklı, güven içinde yaşayabileceği bir ülke için, 1 Mayıs’ta tüm Türkiye’de alanlardaydık.

MERKEZ YÖNETİM KURULU