Güncel Sendika Haberleri

01 Mayıs, 2024

1 MAYIS’TA TÜM TÜRKİYE’DE ALANLARDAYDIK

Eğitim-İş olarak bu yıl, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş ile birlikte İstanbul’da Saraçhane’de, Ankara’da Tandoğan Meydanı’nda ve tüm Türkiye’de alanlardaydık.
Genel Başkanımız Kadem Özbay, Genel Mali Sekreterimiz Hüseyin Selçuk, Genel Özlük Hukuk ve TİS Sekreterimiz Orhan Yıldırım, Genel Basın Yayın ve Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz Emine Çalık İstanbul’da, Genel Sekreterimiz Cengiz Sarıyer, Genel Örgütlenme Sekreterimiz İlhan Yaşar  Ankara Tandoğan Meydanı’ndaki kutlamalara katıldı. Eğitim-İş olarak, ülkenin her yerinde alanlarda sergilediğimiz kararlı ve dik duruşumuzla, emek mücadelemizi baskılara boyun eğmeyerek, her 1 Mayıs’ta olduğu gibi bu 1 Mayıs’ta da sömürüye karşı iş, ekmek ve özgürlük; sömürgeciliğe karşı bağımsızlık bayrağını dalgalandırdık.