Güncel Sendika Haberleri

10 Ocak, 2024

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ’NDE MESLEK ONURU İÇİN MÜCADELE EDEN TÜM GAZETECİLERİ SELAMLIYORUZ

Gazetecilere ekonomik ve sosyal haklar sağlayan 212 Sayılı Yasanın kabul tarihi olan 10 Ocak 1961 “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kabul edilmiştir.
Gazetecilerin halkın haber alma hakkını ve meslek onurunu korumak için edindiği haklar geçen 63 yılda teker teker budanmış, gazetecilerin mesleki yıpranmadan doğan hakları, iş güvenceleri ortadan kaldırılmış, sendikalaşmalarının önüne engeller konulmuş, işten çıkarmalar artmıştır.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün (RSF), 2023 Dünya basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke içerisinde 165’inci sırada gösterdiği Türkiye, haber ve ifade özgürlüğünün baskı altında tutulduğu, basının egemen anlayışın çıkarlarına hizmet eder hale getirilmeye çalışıldığı bir ülke haline gelmiştir. RSF'e göre "Türkiye'de zemin kazanan otoriterlik, medyada çoğulculuğuna meydan okuyor ve muhalif görüşleri baltalamak için tüm araçlar kullanılıyor".

Gazetecilik; sansür yasası, işsiz bırakılmalar, akreditasyon süreçleri, sansür ve otosansür çıkmazı ile bugün işkence görmektedir.
Halkın haber hakkı için başta Anayasa’nın 28. maddesinde yer alan “Basın hürdür, sansür edilemez” hükmünden başlamak üzere, gazetecilerin korunması için bütün yasal dayanaklar kağıt üzerinde bırakılmıştır.
Haberler, soruşturma ve tutuklama gerekçesi sayılırken, gazeteciler soruşturma ve davalar nedeniyle haber merkezleri kadar adliye koridorlarında mesleklerini sürdürmektedir.
Televizyon kanalları iktidar baskısı ile karartılırken, gazete ve televizyonların ilan ve reklam kesme gibi yüklü cezalarla ekonomik kıskaca alınmak istenmektedir. Yolsuzluk ve usulsüzlük haberleri bir bir engellenirken, Anayasa Mahkemesi kararlarının bile dikkate alınmadığı bir hukuk sisteminde gazeteciler adalet arayışına devam etmektedir. 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Türkiye’de gerçeklerin peşindeki gazeteciler için bir bayram değil, bir mücadele günüdür.
Eğitim-İş olarak basınımızın, bilgi verme ve kamuoyu oluşturma görevlerini baskı altında kalmadan yerine getirebilmeleri için gazetecilerin çalışma şartlarının daha da iyi hale getirilmesini, sendikal örgütlenmelerinin önündeki engellerin kaldırılmasını, mesleki saygınlıklarının yeniden kazandırılması gerektiğini vurguluyoruz. Meslek onuru için mücadeleye devam eden tüm basın emekçilerini selamlıyoruz.