Güncel Sendika Haberleri

30 Temmuz, 2008

5510 SAYILI SÖMÜRGE YASASINA İZİN YOK

 

Emek Platformu’nun yeniden durumu ciddi olarak değerlendirip yeni bir ortak eylemlilik örgütlemesi yapması gerekirken Emek Platformu bölünmüş, AKP’nin, IMF’nin ekmeğine yağ sürülmüştür. 
     Sonuç olarak bugün yasa tasarısı Meclis’te görüşülmekte çalışanların sağlığı ve geleceği ile oynayan tasarının maddeleri bir bir kabul edilmektedir. 
     Emeklilik ve sağlık alanında köklü değişiklikler yapan ve kazanılmış  hakları geriye götüren tasarı sosyal devlet ilkesine aykırıdır. 
     Eğitim-İş olarak diyoruz ki;  
     65 yaşta emeklilikten vazgeçilmelidir. 
     Bakanlığın güncelleme kat sayısına olan yaklaşımı emekli aylıklarında zaman içinde azalmaya neden olacaktır. Güncelleme katsayısının belirlenmesinde gelişme hızının yüzde 30’u yerine yüzde yüzü dikkate alınmalıdır. Emeklilerde gelir ve aylıkların yıllık artışında refah payı da dikkate alınmalıdır. 
     Bu yasa kapsamında çalışmaya başlayacak olan sigortalıların gelecekte elde edecekleri gelirin geçinmeye yeterli bir seviyeye gelebilmesi için aylık bağlama oranları makul bir seviyede tutulmalıdır. 
Mevcut yasalar uyarınca fiili hizmet zammından yararlanan çalışanlar bu haklardan yararlanmayı sürdürmelidirler. 
     Yargıyı siyasallaştırarak hukuk devletini, türbanı anayasaya koyarak laik Cumhuriyeti, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasıyla da sosyal devleti ortadan kaldırmak isteyen AKP iktidarı, bu tür tutum ve uygulamalarıyla demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olan cumhuriyetimizin içini boşaltmaktadır.

     Yasa geri çekilmeli, İMF’ye Dünya Bankasına danışarak değil, konunun sosyal tarafları ile işbirliği yapılarak  tasarı yeniden düzenlenmelidir

     Eğitim-İş olarak, tüm halkımızı ve kamu çalışanlarını bu gidişe “dur” demek için güç birliğine, eylem birliğine çağırıyoruz. Sosyal güvenliğimize, cumhuriyetimize ve geleceğimize sahip çıkalım