Güncel Sendika Haberleri

13 Ocak, 2023

76. MADDE İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ŞUBE MÜDÜRÜ ATAMALARI HUKUKA AYKIRIDIR

657 sayılı DMK’nın 76. Maddesine göre Merkez ve taşra Teşkilatlarına Şube Müdürü atamaları yapıldığı bilgileri sendikamıza gelmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde  Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde   “şube müdürü olarak atanabilmek için yazılı ve sözlü sınava girmek, bu sınavların aritmetik ortalamasının alınarak oluşturulan başarı sıralamasına göre de ilan edilen kadrolara başvuruda bulunulması” gerektiği açıkça belirtilmesine rağmen son zamanlarda  bakan onayı ile yapılan bu keyfi, liyakat ve kariyer ilkelerinden uzak atamaların eşitlik ve adalet ilkesine zarar verdiğini, çalışma barışını bozduğunu  ve açıkça hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz.

657 Sayılı DMK’nın 76.maddesi gerekçe gösterilerek eğitim-öğretim hizmetlerinden genel idari hizmetlerine veya genel idari hizmetlerinden eğitim-öğretim hizmetlerine yapılan bu atamalar hukuki dayanaktan yoksun olduğu için kabul edilemez.

Yargısal içtihatlar göz önünde tutularak kariyer ve liyakat ilkeleri gözetilmeden yapılan bu keyfi atamaların Bakanlığınızca bir an önce iptal edilmesini ve konu ile ilgili olarak da sendikamıza bilgi verilmesini Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi yazı ile talep ettik.