Güncel Sendika Haberleri

23 Eylül, 2014

AKP’NİN LAİK EĞİTİMİ ORTADAN KALDIRMA GİRİŞİMİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

AKP Hükümeti Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerin kılık ve kıyafetini düzenleyen yönetmelikte yaptığı değişiklikle türbanı ortaöğretimde serbest bırakmıştır. Kindar nesil projesini her türlü hukuki, vicdani ve etik kuralı ayaklar altına alarak yaşama geçirmeye çalışan siyasal iktidar, çağdaşlaşmanın temeli olan eğitimi, kendi ideolojik amaçları doğrultusunda biçimlendirmeye devam etmektedir.

Geçtiğimiz günlerde Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle her lisede ibadethane açma zorunluluğunun getirilmesinin ardından, Tevhid-i Tedrisat’a ve Anayasa’ya aykırı olan bu düzenleme ile Atatürk ilke ve inkılaplarına, demokratik, bilimsel ve laik eğitime açıkça meydan okunmuştur. 4+4+4 eğitim sistemiyle tüm okulları imam hatibe çeviren siyasi iktidar, nihai hedefinin karma eğitime son vererek tüm okulları medreseye çevirmek olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Buradaki asıl amaç, türbanı anaokulu dahil tüm okullara sokmaktır. Türbanın okullara girmesi, başını örten ve örtmeyen öğrenciler arasında kamplaşmalara da yol açacak, sınıflar ikiye bölünecektir. Eğitimin dini kurallara göre özellikle de “tek din, tek mezhep” anlayışına uygun olarak biçimlendirilmesi, okullardan başlayarak toplumda giderek derinleşen ayrışmalara neden olacaktır. Siyasi iktidarın, eğitim nedeniyle devlete emanet edilen çocukları devlet gücü suistimali ile istismar etme hakkı yoktur.

Geçtiğimiz 12 yıllık süre içinde AKP Hükümeti’nin gerek demokrasi ve özgürlükler konusunda, gerekse eğitimin demokratikleşmesi konusunda ne kadar samimi olduğu çeşitli vesilelerle pek çok kez görülmüştür. Bu nedenle söz konusu düzenlemenin özgürlükler kapsamında değerlendirilmesi inandırıcı değildir. Siyasi iktidar ilkesiz, hesapsız, adaletsiz ve haksız biçimde, sadece siyasal amaç güden bir anlayışla eğitimi bir kez daha kargaşaya sürüklemektedir.

AKP için eğitim, siyaseten kullanacağı bir alan olmanın ötesinde bir anlam taşımamıştır ve taşımayacaktır. Eğitimde fırsat eşitliği, nitelik, eğitim planlaması gibi konular AKP’nin gündeminde hiç yer almamıştır ve almayacaktır. AKP için eğitim görenler, beyinleri kuşatılacak ve teslim alınacak bir seçmen potansiyelidir.

Devlet uygulamasında “dini referans” kesin bir dille yasaklanmıştır. Bu tür uygulamaları, laik, demokratik cumhuriyeti ortadan kaldırma girişimi olarak belirleyen mevcut Anayasamızın özünü çarpıtan bu girişim asla kabul edilemez.

Eğitim alanında asla pazarlık konusu yapmayacağımız,  kurulduğumuz günden bugüne kadar en temel ilkemiz olan Atatürkçü, laik, bilimsel, demokratik eğitim talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz. AKP’nin uygulamalarına karşı sessiz kalmamız düşünülemez. Farklı kimliklerin, inançların özgürlüklerini güvence altına almak pedagojik ve bilimsel kriterlerin hayata geçirilmesinden yani laik, bilimsel, demokratik eğitimden geçer. Eğitimde kullanılan her türlü dinsel simge, ötekileştirici ve ayrımcıdır. Eğitim-İş, eğitimde ayrımcılığın, eşitsizliğin, ötekileştirmenin karşısında olmaya eğitim sisteminin dinselleştirilmesine ve tek tipleştirmeye, karşı mücadele etmeye devam edecektir.

Bu nedenle Eğitim-İş olarak, eğitimi dinselleştirme amacının bir başka adımı olan söz konusu düzenlemenin iptali için gerekli hukuki girişimlerde bulunacağımızın bilinmesini istiyoruz.

                                     MERKEZ YÖNETİM KURULU