Güncel Sendika Haberleri

01 Ekim, 2012

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE İLKSAN ÜYELİĞİ SONA EREN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DİKKATİNE

Gerek özür durumuna bağlı gerekse il içi alan değişikliği başvurusu yaparak, sınıf öğretmenliğinden branş öğretmenliğine geçenlerin, İLKSAN üyelikleri ile ilgili aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gereklidir. 

A) Sınıf öğretmenliğinden, zihinsel engelliler öğretmenliğine geçenlerin İLKSAN üyelikleri devam edecektir.
B) Diğer branşlara geçen sınıf öğretmenlerinin ise İLKSAN üyelikleri sona erecektir. Ancak İLKSAN Genel Müdürlüğü, üyelik kapsamı dışına çıkanların istekleri halinde üyeliklerinin devam ettirilmesi için Bakanlığa başvuru yapmıştır. İLKSAN Genel Müdürlüğü’nün duyurusu şöyledir:

Yönetim Kurulumuzun 25/09/2012 tarihli toplantısında; 
“Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun 29/05/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı kararının 32-(1) maddesinde yapılan düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlandığı 01/06/2012 tarihinden sonra; Sandığımız üyesi iken, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde İLKSAN’ın üyelik kapsamı dışında bir göreve atananların isterlerse İLKSAN üyeliklerini devam ettirmelerine, bu karar için Bakanlık onayı alınmasına, Bakanlık onayının alınmasını müteakip uygulamanın başlatılmasına.” karar verilmiştir.

Bakanlık Makamının onay vermesi halinde üyelerimiz tekrar bilgilendirilecektir.
Saygılarımızla.

C) Üyelikleri sona erecek öğretmenlerimizin birikmiş İLKSAN aidatlarını geri almaları ile ilgili durum ise:
a)Aidatlar ya ‘’aidat iadesi’’ ya da ‘’ emekli yardımı’’ şeklinde alınır.                                                   

Emeklilik yardımı;

İLKSAN’a 120 ay aidat ödeyip, üyelik kapsamı dışına çıkanlardan aidat iadesini almayanlara ileride emekli olmaları halinde emekli yardımı ödenir. Yani emekli yardımı alabilmek için en az 120 ay aidat ödeme koşulu vardır.

Aidat iadesi ise;

Aidat iadesi, Şubat 2010 tarihinden itibaren üyelik sürelerine bakılmaksızın; 
1) Üyelik kapsamında iken üyelikleri sona erenlere,
2) 120 ayını doldurmadan emekli olanlara,
3) Daha önce Sandıktan emekli yardımını almış olanlardan tekrar göreve dönerek, yeniden emekli olanlara,
aidat iadesi yapılır ve üyelikleri sona erdirilir. (Madde-12/1)
Bu değerlendirmeler ışığında mevcut İLKSAN Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’ne göre alan değişikliği yaparak İLKSAN üyelikleri sona eren öğretmenler açısından iki durum var:
a) İLKSAN’a ödediği aidat 120 ayı geçen öğretmenler
Bu haliyle 120 ay ve daha fazla aidat ödemiş öğretmenlerimizin önünde iki seçenek var. Ya birikmiş aidatlarını faiziyle birlikte geri alacaklar ya da emekliliklerini bekleyip emekli yardımı şeklinde alacaklar. Eğer öğretmenimiz emekliliği beklemeden aidat iadesi almaya kalkarsa, emekli yardımına göre yaklaşık yarı yarıya daha az para alacak. Aidat iadesi talebinde bulunan üyeler, branş atama kararname tarihini müteakip 60 gün içinde bir dilekçe ile başvuru yapmalıdırlar. Aidat iadesi değil de, emekli olduğu zaman emekli yardımı almayı tercih eden üyelerin ise bu istemlerini bir dilekçe ile İLKSAN’a 60 gün içinde bildirmeleri gerekmektedir.
b) İLKSAN’a ödediği aidat 120 aydan az olan öğretmenler

Ödediği aidat 120 aydan az olan öğretmenlerimiz ise birikmiş aidatlarını yasal faizi ile birlikte alacaklardır. Bu üyelerin de üyeliklerinin sona erdiği yani branş atamalarının yapıldığı tarihten itibaren 60 gün içinde İLKSAN Genel Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Öte yandan İLKSAN Sosyal Yardım Yönetmeliği’ne göre yapılan aidat iadesi ve emekli yardımı konusunda çok farklı yargı kararları da vardır. Bu açıdan İLKSAN  Yönetim Kurulu bir an önce  mevzuatında değişiklik yapmalı ve zorunlu olarak İLKSAN’a üye olup aidat ödeyen öğretmenlerimizi mağdur etmeyecek, herkesin ödemelerini emekli yardımı  üzeriden almaları yönünde bir düzenlemeyi gerçekleştirmelidir.

Aidat iadesi form dilekçesi için aşağıdaki linki tıklayınız 

http://www.ilksan.gov.tr/pdf/sosyal_yardim_formu.pdf

Emekli yardımından yararlanma dilekçe örneği için tıklayınız