Güncel Sendika Haberleri

16 Mart, 2016

ANKARA’DAKİ BOMBALI SALDIRILARIN SORUMLULARINI İSTİFAYA DAVET ETTİK

Eğitim-İş olarak Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş önderliğinde, 13 Mart Pazar günü Ankara’da meydana gelen patlamayı protesto etmek, görev ve sorumluluklarına yerine getiremeyen, yurttaşların can güvenliğini sağlayamayan İçişleri Bakanı ve MİT Müsteşarı’nın istifaya davet etmek için Başbakanlığa faks çektik.

 

Genel Başkanımız Veli Demir, MYK üyelerimiz, Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Hasan Kütük ve MYK üyeleri ile bağlı sendikaların MYK üyeleri Kızılay postanesi önünde “Artık yeter! Can güvenliğimizi sağlayamayan İçişleri Bakanı, MİT Müsteşarı istifa” pankartı altında toplandı.

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı burada yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi ve şöyle konuştu:

“13 Mart Pazar günü, ülke olarak, daha öncekilerin gözyaşı kurumadan yeni bir acıyla kavrulduk. Bu kez terör Başkentimizin en merkezi yeri olan Kızılay’da yüzlerce sivil vatandaşımızı hedef aldı. Bu saldırılarda yaşamını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına ve tüm ulusumuza baş sağlığı diliyoruz.

Akan kanların sorumlusu hiç kuşkusuz, emperyalist ülkeler ve küresel sermayenin çıkarları doğrultusunda dini veya etnik ayrılıkçılık temelinde organize olmuş terör örgütleri ile onların işbirlikçileridir. Yine yanlış iç ve dış politikası nedeniyle AKP hükümetleridir. Bu nedenle vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlayamayan İçişleri Bakanı ve MİT Müsteşarının derhal istifa etmesi gerekir.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak,  İçişleri Bakanı ve MİT Müsteşarının istifasını, istifa etmedikleri takdir de görevden alınmaları için gerekenin yapılması talebiyle Başbakanlığa faks çekiyoruz.

Biliyoruz ki bu talebimiz vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümünün talebidir. Bu nedenle ilgililer istifa edinceye veya görevden alınıncaya kadar çeşitli etkinliklerle kampanyamız devam edecektir.”

Açıklamanın ardından, Konfederasyonumuzun hazırlamış olduğu metin, Başbakanlığa faks çekildi. “Teröre teslim olmayacağız”, “İşbirlikçi müsteşar istifa”, “Bakan, müsteşar istifa” sloganları eşliğinde yürüyüşe geçilerek Güvenpark’taki katliamın yaşandığı yere, saygı duruşunun ardından karanfiller bırakıldı.