Güncel Sendika Haberleri

25 Eylül, 2012

ATATÜRK HAZIMSIZLIĞINA KARŞI HUKUK MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR

Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin, başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanunu olmak üzere, yürürlükteki hukuk kurallarına ve yine yerleşik yargısal uygulamalara aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle, yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’da dava açtık.

31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Ders  Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği”,12.09.2012 tarih ve 28409 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren aynı isimli “Milli Eğitim Bakanlığı Ders  Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği” ile yürürlükten kaldırılmıştır.
12.09.2012 tarihinde yürürlüğe giren “Milli Eğitim Bakanlığı Ders  Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği”nin Ders Kitaplarının Niteliği başlıklı 6. madde içeriği tamamen değiştirilerek, hükümde yer alan; "Ders kitapları; b) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda yer alan Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçlarında belirtilen Atatürk İnkılâp ve İlkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek hükmüne, Türk Millî Eğitiminin Temel İlkelerine uygun olarak hazırlanır.....  ğ) Öğretim programlarında belirtilen Atatürk ilke ve inkılâpları ile ilgili kazanımları içerir." ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Kamu vicdanını derinden yaralayan düzenleme, başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanunu olmak üzere, yürürlükteki hukuk kurallarına ve yine yerleşik yargısal uygulamalara aykırılık oluşturmaktadır. Düzenlemenin, kabul edilebilir meşru hiçbir gerekçesi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ve ulusun diğer manevi değerlerine bağlı nesil yetiştirme amacına uygun ders kitapları hazırlanması zorunluluğunun davalı idareyi rahatsız etmesi son derece üzücüdür.

Sendikamız AKP'nin meşrebini bir kez daha gözler önüne seren düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay'da dava açmıştır.

AKP, arkasındaki güçler ve şakşakçılarının, Atatürk'ün ulusun kalbindeki yerini, çirkin mevzuat oyunlarıyla yok edebilmeleri olasılık düzeyinde dahi mümkün değildir. Yeni haliyle Danıştay'ın açılan davada vereceği kararı bekleyip göreceğiz. Bu tür davaların, sonucu ne olursa olsun bizim ve muhataplarımız için sembolik önemi çok büyüktür. Onbinlerce yurtsever devrimci öğretmenin ve eğitim çalışanlarının can verdiği, her geçen gün katlanarak büyüyen Eğitim İş'in, Atatürk'ün manevi şahsiyetiyle ilgili olarak gösterdiği özel hassasiyet, sivil diktatörlüğün yoğun baskı ve yıldırma uygulamalarıyla, aydınlık Türkiye özlemimizi yok edemeyeceğini anlamasına yarar sağlayan meydan okumamızın bütünleyici parçasıdır. 

MERKEZ YÖNETİM KURULU