Güncel Sendika Haberleri

16 Şubat, 2015

BAKIMA MUHTAÇ YAKINI OLAN ÖĞRETMENLERE MÜJDE KARAR

Bakıma muhtaç yakını olan öğretmenlerin tedavi merkezlerinin bulunduğu okullardaki boş kadrolara koşulsuz atanmasını sağlamak için açtığımız dava olumlu sonuçlandı.

Edirne Şubemiz üyesi Mustafa Çakır, Edirne Lalapaşa ilçesinde görev yaparken 2009 tarihinde Genel Merkezimize başvurarak hukuki yardım talep etmiştir. Üye, otistik bir oğlu olduğunu, oğlunun bireysel destek eğitimine gereksinimi olduğunu, bu tür bir eğitimin Edirne il merkezinde kurulu olduğunu, bu amaçla Edirne il merkezine atanmayı talep etmişse de başvurusunun; “tüm merkez okullarının sıralı olması, merkez ilçeye bağlı ulaşımı uygun köy okullarının ise sınıf öğretmenliği branşında ihtiyaç olmaması” gerekçesi reddedildiğini beyan etmiştir.

Talep makul bulunarak üyeyi mağdur eden idari işlemi ile bu işlemin dayanağı olan 04.03.2006 tarih ve 26098 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin” 22/1. Maddesi (a) fıkrasının 6. Paragrafında geçen “sırada atanmak üzere öğretmen bulunmayan” ibareleri ve 2008-2009 eğitim-öğretim dönemi “Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun” A/3. “Yer Değiştirme İşlemleri” başlıklı maddesinin 4. Fıkrasının iptali amacıyla sendika adına dava açtık. 

Danıştay 2’nci Dairesi üyeyi mağdur eden idari işlemi iptal ederken, işlemin dayanağı olan yönetmelik ve kılavuz hükümlerine yönelik iptal talebimizi reddetti. Üyenin mağduriyeti ortadan kalmış ise de davanın benzer durumdaki genel kitleye yarar sağlayacak kısmının reddine dair bölümün bozulması istemiyle Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu gündemine taşıdık.

Kurul, Eğitim-İş’in itiraz gerekçelerini haklı bularak 657 sayılı Ek 39’ncu maddesine atıf yapmak suretiyle; öğretmenlerin maddede sayılan yakınlarının hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede özürlü olduğunun sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesi ve memuriyet mahalli dışında resmi veya özel eğitim ve öğretim kuruluşlarında eğitim ve öğretim yapacağının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi halinde, durumlarına uygun boş kadroya atanmaları gerektiğini ifade etmiş ve bu kabule aykırı dava konusu yönetmelik ve kılavuz hükümlerinin de iptali gerektiğinin altını çizmiştir. Bu kararla birlikte, aynı durumda olan öğretmenler yakınlarının tedavilerinin yapılabileceği yerlerdeki boş kadrolara koşulsuz olarak atanabilecekler. 

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Danıştay kararı için tıklayınız