Güncel Sendika Haberleri

27 Mart, 2012

Binlerce Kişinin Katılımı İle TBMM Önünden Tandoğan Meydanına Yürüdük: “Çocuk Gelinlere, Çoçuk İşçilere, Paralı Ve Gerici Eğitime Hayır” Dedik

BİNLERCE KİŞİNİN KATILIMI İLE TBMM ÖNÜNDEN TANDOĞAN MEYDANINA YÜRÜDÜK: “ÇOCUK GELİNLERE,  ÇOÇUK İŞÇİLERE,  PARALI  VE GERİCİ EĞİTİME HAYIR”  DEDİK

Gündeme geldiği ilk günden bu yana gerekçelerini açıklayarak karşısında durduğumuz 4+4+4 Kesintili Zorunlu Eğitim Yasa Teklifi görüşmelerine bugün TBMM Genel Kurulu’nda başlanmış bulunmaktadır.

Eğitim işkolundaki sendikalar, eğitim çalışanları, bilim insanları, akademisyenler ve kamuoyu tarafından yeterince tartışılmadan, Milli Eğitim Bakanlığı da yok sayılarak hazırlanmış olan bu yıkım yasasını kabul etmediğimizi, etmeyeceğimizi her fırsatta ve her alanda kamuoyu ile paylaşmıştık.

Bu nedenle daha önce de kamuoyuna duyurmuş olduğumuz gibi bugün üretimden gelen gücümüzü kullanarak tüm Türkiye’de iş bırakma eylemini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. AKP iktidarının eğitim sistemini gericileştirmesine ve piyasalaştırmasına karşı;  geleceğimize, iş güvencemize, ülkemize ve emeğimize sahip çıkmak sloganıyla başlattığımız mücadelemiz yüksek katılımın sağlandığı iş bırakma eylemiyle birlikte  artarak devam edecektir.

 4+4+4 Zorunlu Kesintili eğitim yasa teklifine karşı; eylemimizin Ankara ayağı ise yüzlerce üyemiz, çok sayıda demokratik kitle örgütü üyesinin ve halkımızın TBMM Dikmen Kapsı önünde toplanması ile başladı. CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil, CHP Genel Başkan Yardımcısı Birgül Ayman Güler ve çok sayıda CHP Milletvekilinin de destek verdiği eylemimiz, Genel Başkanımız Veli Demir’in yaptığı basın açıklamasının ardından, Birleşik Kamu-İş Başkanı İsmail Tutoğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Tansel Çölaşan, Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Şenal Saruhan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Birgül Ayman Güler’in yaptığı açıklamalar ile devam etti.

Açıklamaların ardından 21 Mart 2012 tarihinde başlattığımız Kesintili Eğitim Yasa Teklifinin geri çekilmesini talep eden imza kampanyamız çerçevesinde toplanan on binlerce  imza Genel Başkanımız Veli Demir ve demokratik kitle örgütlerinin başkanları  tarafından TBMM Başkanı’na teslim edildi.

Coşkulu bir kitle ile TBMM önünden Tandoğan’a doğru gerçekleşen yürüyüşümüz, yol boyunca halkın alkışları, ıslıkları ve destek sloganları ile daha da güçlendi. 

Kitlesel eylemimiz, sloganlar eşliğinde, on binlerce kişinin katılımı ile Tandoğan Meydanında gerçekleştirilen ve kesintili eğitimi protesto eden mitinge destek ile son buldu.