Güncel Sendika Haberleri

20 Haziran, 2013

BU TASLAK DERHAL GERİ ÇEKİLMELİDİR

MEB, yeni yayımladığı Yönetici Atama Yönetmeliği taslağı ile iş bilmezliğini, adil yönetim anlayışına ne ölçüde uzak olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Taslak bu haliyle yürürlüğe girerse, eğitim işkolu yönetici belirleme ve atama sürecinin içine sürüklendiği kaos durumu daha da pekiştirilecektir. Taslak metin, AKP’nin sevk ve idaresi altında bulunan Bakanlığın “kariyer ve liyakat gözetmeksizin canımın istediğimi yönetici yaparım’’ anlayışı ile harekete ettiğinin yazılı belgesi olma özelliği taşıyor.

Ömer Dinçer’in giderayak hazırlattığı ve Nabi Avcı’nın kucağında bulduğu 28.02.2013 tarihli Yönetici Atama Yönetmeliği’nin yarattığı büyük tepki ve sendikamız Eğitim-İş’in yönetmeliğin hukuk dışı hükümlerinin bertarafı için başlattığı hukuk mücadelesi sonrasında Bakanlık kaynakları yeni bir yönetmelik hazırlığı yaptıklarını ifade etmişlerdi. Ancak yeni yönetmelik taslağını incelediğimizde gördük ki Bakanlık yönetmelikle ortaya çıkan büyük tepkiyi dizginleyebilmek için geri adım atma görüntüsü yaratmıştır. Zira taslak metin ile yürürlükte bulunan yönetmelik metni arasında esaslı hiçbir fark yok.

28 Şubat 2013 tarihli yönetmeliğin temel felsefesi, topluma değil AKP’ye hizmet edecek yandaş kişileri yönetici yapmak, yandaşlığı reddedenleri ise yok etmek idi. Yargısal denetimden KHK ile kaçırılan sözlü sınav esaslı yönetici belirlemenin başka hiçbir açıklaması olamaz. Yazılı sınavdan 100 puan alan bir adayın, ne idüğü belirsiz sözlü sınavdan 70 alamaması halinde yönetici olamaması bu kayırmacı anlayışın ürünüdür. Bu haliyle taslak, teknik anlamda değerlendirmeye değecek içeriğe sahip değildir.

Bu anlayış, eğitim çalışanları ve onların temsilcileri sendikalarla alay etme ve önceki yargı kararlarını yok sayma anlayışıdır. Bakan Nabi Avcı’nın, ne 28 Şubat 2013 tarihli yönetmeliği ne de yeni yönetmelik taslağını okuduğunu ve incelediğini sanmıyoruz. Sayın Bakan çıkıp neden 28 Şubat 2013 tarihli yönetmeliği kaldırıp yeni yönetmeliğe ihtiyaç duyduklarını açıklamalıdır. Bu taslak kabul edilebilir, tartışılabilir bir taslak değildir. Dolayısıyla hemen geri çekilmeli, sendikalarla bir araya gelinip yeni bir taslak hazırlanmalıdır.

                                                                                                                                                                                                       MERKEZ YÖNETİM KURULU