Güncel Sendika Haberleri

17 Ekim, 2009

DERSİMİ GERİ İSTİYORUM' EYLEMİNE DESTEK VERDİK

 

MÜZİK,RESİM VE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ’NİN DÜZENLEMİŞ OLDUKLARI 
“DERSİMİ GERİ İSTİYORUM” KİTLESEL BASIN AÇIKLAMASINA DESTEK VERDİK


Altyapısını Eğitim-İş Sendikası’nın oluşturduğu, diğer sendikaların da destek verdikleri “Dersimi Geri İstiyorum” kitlesel basın açıklaması 17 Ekim 2009 Cumartesi günü saat: 11:00’da Kızılay-Güvenpark’ ta  yapıldı. Genel başkanımız ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleri eyleme tam kadro katılarak destek verdiler. Yapılan eylem ve basın açıklamasıyla AKP iktidarının ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın müzik, resim ve beden eğitimi ders saatlerini düşürüp seçmeli hale getiren çağdışı eğitim uygulamaları protesto edildi.

Eğitim-İş Genel Merkez Yönetim Kurulu