Güncel Sendika Haberleri

05 Ocak, 2009

DEVRİM ŞEHİDİ KUBİLAYI ANIYORUZ

78 yıl önce Cumhuriyet karşıtı yobazlar tarafından Menemen’de katledilen şehit öğretmen astegmen Mustafa Fehmi Kubılay’ı anıyoruz.
Yüce Atatürk'ün önderliginde kurulan cumhuriyet, karanlıktan aydınlıga, dogmalardan bilimsellige ve akılcılıga, bagnazlıktan çagdaşlıga, imparatorluktan ulus devlete ve kulluktan yurttaşlıga geçişin simgesi olmuştur. 
Türk ulusu, cumhuriyetin ilanı ile dünyadaki saygın yerini almış, din, inanç, etnik köken ayrımı olmaksızın tüm yurttaşlarıyla, birlik içinde aydınlık yarınlara yönelmıştir. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılarak, kutsal din duygularının siyasal amaçlarla kötüye kullanılmaşının önlenmesi, cumhuriyet yönetiminin temel yaklaşımlarından biridir. 
Türkiye Cumhuriyeti, bir yandan uygar dünyayla bütünleşme yolunda ilerlerken, öte yandan cumhuriyetin dayandıgı degerler sistemine yönelen tehditlere, Atatürk devrimlerini içine sindiremeyen çevrelere karşı da kararlı bir şavaşım vermek durumundadır. 
23 Aralık 1930 günü Menemen'de bir grup gericinin gerçekleştirdigi vahşet, cumhuriyet karşıtlarının çirkin yüzlerini göstermesi yönünden ibretle anımsanması gereken bir olaydır. Cumhuriyete baskaldırı niteligindeki Menemen olayı, tarihimizdeki en acı olaylardan biridir. Menemen'de öğretmen astegmen Mustafa Fehmi Kubilay'i acımasızca katledenlerin temsil ettikleri gerici, yobaz zihniyetin Sivas’ta Madımak Otelinde 37 aydın insanımızı yakarak katlettikleri de unutmamalıdır. Günümüzdeki uzantılarını çok iyi tanıyalım ve degerlendirelim. Menemen'de sehit olan Mustafa Fehmi Kubilay, Türkiye Cumhuriyeti'nin bagnazlıga ve karanlık düşüncelere karşı başlattıgı şavaşımın simgesi olmus, cumhuriyete sahip çıkılması ugrunda canını ortaya koyarak yurttaşlarımızın gönlünde ölümsüzlesmiştir. Kubilay, onurlu girişimiyle cumhuriyetin tüm kazanımlarıyla korunacagının en somut örnegi olarak tarihimizdeki saygın yerini almıştır. 
Egitim-Iş olarak diyoruz ki: 
Her öğretmen bir Kubilay olmalıdır. Bütün egitim-bilim çalışanları ve halkımız, bagnaz düşüncelerın, kişi, toplum ve devlet yaşamını etkilememesi için duyarlı olmalı, Türkiye Cumhuriyeti'nin hedeflerini gerçekleştirmeşi yolunda ilerici atılımları ilk günkü bilinçle sürdürmelidir. Cumhuriyetin kazanımları, Atatürk ilke ve devrimleri için tehdit oluşturan düşünce ve girişimler, Türk ulusunun duyarlılıgı ve sagduyusu sayesinde hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaktır… Türk ulusunun Yüce Atatürk'ün aydınlattıgı yolda ilerleyeceginden, cumhuriyetimize, ulusal degerlerimize baglılıgını her koşulda göstereceginden kuşku duyulmamalıdır. Ancak bölücülere, gericilere, yobazlara ve irticaya karşı daima uyanık olunmalıdır. 
Devrim şehidimiz Kubilay’ı, şükranla ve minnetle anıyor,huzurunda saygıyla eğiliyoruz. 

Yüksel ADIBELLI
Eğitim-İş Genel Başkani