Güncel Sendika Haberleri

23 Eylül, 2023

EĞİTİM İŞ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞTAYI 29 EYLÜL-01 EKİM 2023 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Eğitim İş eğitim öğretimin tüm kademelerinde demokratik, laik, bilimsel, kamusal ve parasız eğitimi savunmaktadır. Yükseköğretimde ilave olarak üniversitelerin özerk olması gerektiğini savunur. 
Eğitim İş olarak eğitim ve bilim emekçilerinin sorunlarına bugüne kadar sahip çıkmanın ve çözüm için mücadele etmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu çalıştay ile sorunları topluca ele alıp mücadele ve çözüm yollarını geniş katılımlı bir çalıştay ile hep birlikte örmenin çabası içindeyiz. 
Afiş, bülten ve broşür çalışmaları ile başlayan, aktif örgütlenme programları ve Yükseköğretim Komisyonunun oluşumu ile devam eden ve nihayet Eğitim İş Yükseköğretim Çalıştayı düzenlemesi aşamasına ulaşan mücadelemiz bundan sonra da hız kesmeden devam edecek, haklı ve meşru mücadelemiz yeni boyutlar kazanarak sürecektir.
Yaklaşık 40 farklı başlık altında yükseköğretimin sorunlarına değineceğimiz Eğitim İş Yükseköğretim Çalıştayı hem sorunların tartışıldığı hem de sorunlara karşı çözüm önerileri ve mücadele yöntemleri örmenin tartışıldığı bu çapta ilk toplantıdır. Yükseköğretim sorunlar yumağının tüm yönleriyle ele alınıp çözüm önerilerinin tartışılması hedeflenmiş olmasına karşın sorunların tümüne tek çalıştayda değinmenin imkansızlığını gördük. Bu çalıştay bir başlangıç, Eğitim İş bundan sonra düzenli olarak yükseköğretimin sorunlarına ilişkin çalıştay, panel, konferans gibi toplantılar düzenlemeye, mücadeleyi ilmek ilmek hep birlikte örmeye devam edecektir. Saraylarda kısık sesle değil alanlarda gür sesimizle haykıracağız, hep birlikte mücadele edecek ve hep birlikte kazanacağız.
Çalıştayımıza sunum yaparak, bildiri göndererek, hazırlık aşamasında destek olarak katkıda bulunarak bizleri onurlandıran tüm eğitim ve bilim emekçilerini saygıyla selamlıyoruz. 
Çalıştay fikri ilk olgunlaşmaya başladığından beri desteklerini hep yanımızda hissettiğimiz bilim kurulumuza, Eğitim İş Şube Yöneticilerine ve Merkez Yönetim Kuruluna teşekkür ederiz.


Eğitim İş Yükseköğretim Çalıştayı Düzenleme Kurulu