Güncel Sendika Haberleri

21 Aralık, 2023

EĞİTİMİN İÇİNE ATILDIĞI MADDİ VE MANEVİ KARANLIKTAN KURTARMAK İÇİN ALANLARDAYDIK

Çocuklarımız güne, gün ışığında başlamalı, eğitim gün ışığında olmalı! Eğitim, protokoller aracılığıyla tarikat ve cemaatlere teslim edilmemeli; eğitim, laik, kamusal ve bilimin ışığında olmalı!
Eğitim-İş olarak, Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde ve tüm Türkiye’de gün batımında, ellerimizde fenerlerle, “Eğitimde Karanlığa Hayır!” dedik, ders saatlerinin gün ışığına göre planlanmamasını ve eğitimin protokoller aracılığıyla tarikat ve cemaatlere teslim edilmek istenmesini protesto ettik. 

Milli Eğitim Bakanlığı önünde gerçekleştirdiğimiz basın açıklamasına Genel Başkanımız Kadem Özbay, Genel Mali Sekreterimiz Hüseyin Selçuk, Genel Özlük Hukuk ve TİS Sekreterimiz Orhan Yıldırım, Genel Basın Yayın ve Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz Emine Çalık, Ankara Şubelerimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. 

Genel Başkanımız Kadem Özbay’ın burada yaptığı açıklama şöyle: 

“Ders saatleri gün ışığına göre ayarlanmadığı, okul ve derslik ihtiyacı karşılanmadığı için çocuklarımız, sabahın ilk saatlerinde karanlık sınıflarda ders dinlemeye, akşamın karanlık saatlerinde de evine gitmeye çalışıyor!

Eğitim gün ışığında olmalı, günün aydınlanması ile başlamalı kararması ile bitmeli. Eğitimi ve çalışma saatlerini gün ışığına göre planlamayan AKP, 2016’dan beri hayatımıza soktuğu kalıcı yaz saati uygulamasıyla da özellikle kış mevsiminde, tüm ülkeyi karanlığa mahkum etmiştir.
Ülkenin bulunduğu coğrafi konuma göre yapılması gereken saat düzenlemesinin siyasi iktidarın bilimsel dayanaklardan uzak bir şekilde inatla yerine getirmemesi sonucunda
• Gün ışığına göre planlanmayan ders saatleri, karşılanmayan okul ve derslik ihtiyacı inatla sürdürülen kalıcı yaz saati uygulaması eğitimi ve çocuklarımızı olumsuz etkilemektedir. Bu plansızlık ve inat sebebiyle çocuklarımız, daha günün ağarmadığı saatlerde yollara düşmek zorunda kalmaktadır. Uykuya ve gün ışığına gelişimsel olarak en ihtiyaç duyduğu yıllarda çocuklarımızın bu kör, ışıksız saatlerde okula gitmek zorunda bırakılması velileri de zora düşürmektedir. Özellikle kış mevsiminde, günün ilk ders saatlerinde çocuklar henüz uyku mahmurluğunu üzerlerinden atamadığı için verim alınamamaktadır.

Yıllardır dikkat çektiğimiz okul/derslik sayısındaki yetersizlik nedeniyle büyükşehirlerde bile birçok okulda ikili eğitim devam etmekte, bir okul binasında birkaç okulu dolduracak kadar çok sayıda öğrenci, adeta vardiyalı biçimde eğitim görmektedir. 
AKP’nin 5 yıl önce bitirme sözü verdiği ikili eğitim garabeti nedeniyle bir grup öğrenci okula daha gün ağarmadan giderken, okula geç gelen grup ise ancak akşam karanlığında evine dönebilmektedir. 
• Gün ışığına göre planlanmayan ders ve çalışma saatleri güvenlik açığı da yaratmaktadır. 
Eğitim-İş olarak hükümete bir kez daha sesleniyoruz: Hiçbir bilimsel temeli olmayan, milli eğitimi ve milli ekonomiyi baltalayan, ülkede koca bir güvenlik açığı oluşturan kalıcı yaz saati uygulamasından derhal vazgeçin! Ders saatleri gün ışığına göre ayarlanmalı, okul ve derslik ihtiyaçları karşılanmalı, çocuklarımız sabahın ilk saatlerinde karanlık sınıflarda ders dinlemeye, akşamın karanlık saatlerinde evine dönmeye mahkum edilmemelidir. Çocuk güne, gün ışığında başlamalı, eğitim gün ışığında olmalı!
Yanlış ekonomi politikalarıyla, gerici hamlelerle, adaletsizliklerle manevi olarak koyu bir karanlığın içine itilen ülkeyi, bir de somut bir karanlığa mahkûm etmeyin!

KARANLIKTA EĞİTİME DE EĞİTİMDE KARANLIĞA DA SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ! 
Çocuklarımızı karanlıkta eğitime mahkum edenler bakanın tarikat ve cemaatlerle protokoller yapıldığı itirafından da anlaşılacağı üzere eğitimi de karanlıkta bırakmışlardır!
Bakan Tekin’in sayılarını olandan çok daha düşük söylemesine rağmen açık bir itiraf ve laik cumhuriyete açık bir meydan okuma vardır! Cumhuriyet fazilettir, cumhuriyet erdemdir! 
Cumhuriyet kurumlarında görev yapanlar yetkinliğiyle liyakatiyle güven vermelidir, cumhuriyet kurumları denetlenebilir, hesap verebilir ve şeffaf olmalıdır, Bakan Tekin’e soruyoruz 2706 protokol neden sitenizde açıkça yayınlanmaz? Neyi gizlemeye çalışıyorsunuz? Ve bizim sayısının katbekat fazla olduğunu bildiğimiz sizin topu topu 10 kadar dediğiniz bu yapılar kimlerdir? Bu cemaat ve tarikatları bir de sizden öğrensin tüm kamuoyu!
Karanlıkta eğitime de eğitimde karanlığa da seyirci kalmayacağız. Eğitime ve çocuklarımıza sahip çıkacak mücadelemizi büyüteceğiz. 
Tarikatlar, MEB desteğiyle ve protokoller aracılığıyla eğitimde cirit atmaktadır. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in pişkince tarikatlarla protokolleri sürdüreceklerini açıklaması, eğitimdeki gerici kuşatmanın dozunun daha da artırılacağının emaresi olmuştur.
Bu durumda Başöğretmen’in eğitim neferleri olarak bizlere düşen de eğitimi içine gömüldüğü bu karanlıktan kurtarmaktır. Kurtaracağız!

OKULLARIMIZDA TARİKAT VE CEMAATLERİ İSTEMİYORUZ! 
Eğitim-İş olarak;
“Okullarımızda tarikat ve cemaatleri istemiyoruz!!!” sloganıyla eylemlilik sürecimizi başlatıyoruz.

Eğitimdeki fiili işgale karşı velilerimizi okullarına dilekçe vermeye, herhangi bir protokol veya izin adı altında veli izni alınmadan bir faaliyete katılmasını kabul etmediklerini. Eğer fiili olarak böyle bir durum yaratılırsa ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtmelerini öneriyoruz. 
Öğretmenlerimiz ve velilerimiz yaşadıkları olumsuzluklara sendikamız Eğitim-İş le paylaşabilirler. Hem örgütsel gücümüzle hem de hukuki mücadelemizle eğitimdeki karanlığa karşı direneceğiz. Mücadelemizi büyüteceğiz.
Tüm yurttaşlara eğitime ve çocuklarımıza sahip çıkma çağrısı yapıyoruz!
Tüm siyasi partileri, sendikaları, meslek odalarını, dernekleri ve velilerimizi, bugünümüze ve yarınımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz!

Gelin hep birlikte Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e, devrimlerine, emanetlerine ve Cumhuriyetimize ilelebet sahip çıkacağımızı bir kez daha ilan edelim!
Eğitim-İş olarak;
▪Tüm illerde, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün
“Efendiler ve ey millet! İyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti; şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. 
En doğru ve en hakiki tarikat, tarikat-ı medeniyettir. Medeniyetin emrettiğini ve talep ettiğini yapmak, insan olmak için kâfidir.” sözlerini içeren pankartları sendika binalarımıza asacağız.  
Eğitim-İş olarak hem örgütsel hem de hukuki olarak yanlarında olduğumuzu bir kez daha ilan edeceğiz.
Okulların öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının iş yerleri olduğunu, mesleğimizi değersizleştirmelerine asla izin vermeyeceğimizi haykırmaya devam edeceğiz.
▪ Önümüzdeki hafta derslere kokartlarımızla gireceğiz, tüm velilerimize de çağrı yaparak alanlarda olacağız!
▪ Tüm il örgütlerimiz aracılığıyla her ilin vekillerine Anayasayı ve yeminlerini hatırlatıcı fax veya mail eylemliliği başlatacağız!
Ve süreci dinamik bir şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz.
Eğitime ve çocuklarımıza sahip çıkacağız!!
Tüm demokratik kitle örgütleriyle ve yurttaşlarımızla birlikte mücadeleyi büyütmeye varız, biz hazırız!
İlelebet Cumhuriyet, ilelebet Cumhuriyet, ilelebet Cumhuriyet!!!

MERKEZ YÖNETİM KURULU