Güncel Sendika Haberleri

22 Nisan, 2010

KAYIP ÇOCUKLARI ARIYORUZ

Biz aşağıda imzası bulunan Demokratik Kitle Örgütleri, ülkemizde yaşanan ekonomik ve sosyal çöküşe paralel olarak artış gösteren “KAYIP ÇOCUKLAR” konusunda Hükümeti, yakında kutlayacağımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın sahibi Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi’ni, bütün siyasi partileri, Emniyet güçlerimizi, Demokratik Kitle Örgütleri’ni ve sade vatandaşlarımızı harekete geçirmek ve uyarmak için bu basın açıklamasını yapma gereğini duymuştur. 

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre geçtiğimiz 13 yıldan bu yana kaybolan 29.515 çocuktan, yalnızca 28.036’sı bulunmuş, 962’si kız çocuğu olmak üzere 1479 çocuk hala kayıptır. Meclis Araştırma Komisyonu, yalnızca geçtiğimiz Mart ayında kaybolan 1.486 çocuktan ancak 1.085’inin bulunabildiği, geriye kalan 401’inin halen bulunamadığını açıklıyor. Bu sayı 2010 yılının yalnızca Mart ayına aittir.

Soruyoruz:

-    Bu çocuklar nerede?
-    Yaşıyorlarsa, neredeler ve hangi koşullar altında yaşıyorlar?
-    Yaşamıyorlarsa, çocuklarımızı kimler öldürüyor?
-    Bu çocuklardan kimler, hangi amaçla, ne tür çıkarlar sağlıyorlar?
-    Bu çıkar çetelelerini oluşturanların kimlikleri bilinmiyor mu?
-    Bu çeteleri kimler koruyor?
-    Ülkemizde yaşanan bu trajedi kimlerin çıkarları uğruna açıklığa kavuşturulamıyor?


Bütün bu sorunların yanıtını tüm halkımız gibi biz de bilmek istiyoruz; çünkü bu gidişe ülkemiz adına tehlikeli görüyor, çocuğu ansızın yok olan ailelerin çektikleri acıları biz de yüreğimizde hissediyoruz. Bu acı, sadece bugün çocuğu kaybolan ailelerin acısı değil, hepimizin, tüm toplumumuzun gelecekteki ortak acısıdır. Sağlıklı bir toplum olmanın teminatı olan çocuklarımıza bugün ve gelecekte sahip çıkmak ve katkı sunmak istiyoruz.

Böylesine sağlıksız bir toplumda kimse sağlıklı yaşayamaz. Kayıp çocuklar konusu ülkemizin geleceği için en önemli ve çözümlenmesi gereken acil sorunların başında gelmektedir. Her gün yeni bir gündemle temel sorunlardan uzaklaşmak yerine, kayıp çocuklarımız bulunmalı, sorumluların ortaya çıkartılarak en ağır biçimde cezalandırılmaları sağlanmalıdır. Yeni kayıpların önüne geçmek üzere, giderek artış gösteren kayıp çocuklardan çıkar sağlayan çeteler kökünden ortadan kaldırılmalıdır.

Biliyoruz ki ürkütücü gerçeğin altında yatan nedenler, ülkenin on yıllardır karşı karşıya bırakıldığı sorunlardan kaynaklanmaktadır. Sorunların başında, pembe renkli tablolara rağmen içinde olduğumuz ekonomik çöküş gelmektedir. Sorun, giderek artan sosyal bozukluktur, çevresel etkenlerdir, işsizliktir, sağlık sorunlarının giderilememesidir, eğitimsizliktir, göçtür, plansız nüfus artışıdır.

Bütün bunlardan dolayı diyoruz ki, çağdışı amaçlarınız doğrultusunda anayasayı değiştirme gibi çabaları bırakıp, halkın gerçek gündemiyle, sorunlarıyla ilgileniniz! gerçek gündemde yukarıda sıralanan yaşamsal konular var. Kaçırıldıkları gün gibi aşikar olan, sahipsizlikten esrar- eroin bağımlısı olmuş, yurtlarda, yatılı okullarda, kuran kurslarında istismara uğrayan çocuklarımız var. Bir ana- baba çocuğunu bir gün karanlık bir el çekip alsın diye değil, yaşadığı toplumda mutlu yaşasın, bir geleceği olsun ve ülkesine yararlı bir insan olsun diye doğuruyor. Bu çocuklar hepimizin çocuklarıdır. O nedenle diyoruz ki: Sorumluları bul! Çeteleri bul! ÇOCUĞUMU BUL!