Güncel Sendika Haberleri

09 Mayıs, 2013

KENDİNİZİN DEĞİL HALKIN VEKİLİ OLDUĞUNUZU GÖSTERİN

TBMM'de grubu bulunan dört partinin ortak teklifi ile Meclis'e sunulan ve milletvekillerine, emeklilerine, eş ve çocuklarına bir ömür boyu sürecek ayrıcalıklar tanıyan yasa çıkarılması girişimlerini hayret ve esefle izliyoruz.

Söz konusu yasa teklifi halkın vekillerine, halkın üstünde bir imtiyaz tanıyarak, ayrıcalıklı bir sınıf oluşmasına neden olacaktır. Oysa, Anayasanın 10. maddesine göre hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Kaldı ki, milletvekilleri maaşları ve özlük hakları ile zaten fazlasıyla ayrıcalıklı  konuma sahiptirler.

Toplumsal eşitsizliği değiştirmek buna müdahale etmekle görevli olan milletvekillerinin kendi ayrıcalıklarını kalıcı hale getirmeleri doğru bir tutum değildir. Kamu emekçilerinin ve işçilerin, haklarına duyarsız kalan hatta hak gasplarına varan düzenlemeler yapan yasama organının, keyfiliğe varan kendi kişisel hakları söz konusu olunca bu kadar duyarlı olmaları kamu vicdanını zedelemektedir.

Acil çözüm bekleyen ülke sorunları söz konusu olduğunda asla uzlaşamayan dört siyasi partinin, konu kendileri olunca ittifak içinde olmaları, halkın Meclis’e olan güvenini sarsmaktadır.

Halkımız, işsizlik ve yoksullukla boğuşurken, bu yasa teklifi ile getirilen ayrıcalıklar milletvekillerine itibar kazandırmayacak aksine halkın vekilliği vasfını yitireceklerdir. Eğitim-İş olarak, bir an önce bu yanlıştan dönülmesini ve yasa teklifinin geri çekilmesini istiyoruz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU