Güncel Sendika Haberleri

02 Mayıs, 2024

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖREN İDARECİLERE DE ARTIRIMLI EK DERS ÜCRETİ ÖDENMESİ GEREKTİĞİ MAHKEME KARARI KESİNLEŞTİ

Daha önceki dönemlerde yer aldığı gibi 7. Dönem Toplu Sözleşmede de "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %7 ve %20 artırımlı ödenir." şeklinde düzenlenmiştir.

Ancak uygulamada rehberlik öğretmenleri ve idareciler bakımından fiilen ders girilmediği gerekçesiyle bu düzenlemeye ilişkin ek ders ödemeleri konusunda mağduriyet yaratılmaktadır.

Daha önce rehberlik öğretmenleri bakımından konu sendikamızca yargıya taşınmış ve emsal nitelikte mahkeme kararıyla bu ödemelerin yapılması gerektiğine hükmedilmiş, rehber öğretmenlerin artırımlı olarak dava yoluyla ek ders ücretlerini alabilmelerinin yolu açılmıştır.  

Bu defa ise benzer durumda olan idareciler için de aynı haktan yararlanılması gerektiğine yönelik açmış olduğumuz davada lisansüstü öğrenim gören idarecilerin de artırımlı ek ders ücretine ilişkin mahkeme, “okulun idaresi yönetim ve eğitim alanındaki sevk idaresine katkı sağlayan davacı okul müdürünün ek ders niteliğindeki yönetim görevine sayılan saatlere ek ders ücreti ödenmesi gerektiği sonucuna varılmakla, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” şeklinde yer alan gerekçesiyle, idareciler bakımından ek ders ücretlerinin artırımlı ödenmesi gerektiğine karar vermiştir.

Bu karar Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından da onanarak kesinleşmiş olup, bu hususta emsal niteliği taşımaktadır. 

Yüksek lisans ve doktora yapmış olan idarecilerin de bu haktan yararlanması mümkün hale gelmiştir.

MEB’i uyarıyoruz! Mahkeme kararlarına rağmen hala artırımlı ek ders ödenmemesi yoluna gidilmesi nedeniyle hem kamu emekçileri mağdur edilmekte, hem de açılan davalar nedeniyle kamu zararına sebep olunmaktadır. Bakanlığın artık davalara gerek olmaksızın ödemelerin yapılması konusunda gerekli adımları atmasını bekliyor ve sürecin takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz.
MERKEZ YÖNETİM KURULU