Güncel Sendika Haberleri

22 Mart, 2023

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖREN İDARECİLERİN ARTIRIMLI EK DERS ÜCRETİ MAĞDURİYETİ İÇİN DAVA AÇTIK

25.08.2021 tarih ve 31579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 yıllarını Kapsayan 6.Dönem Toplu Sözleşmenin, “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” başlıklı İkinci bölümünün 8. maddesinde lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti; "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %7 ve %20 artırımlı ödenir." şeklinde düzenlenmiştir.

Ancak uygulamada rehberlik öğretmenleri ve idareciler bakımından fiilen ders girilmediği gerekçesiyle bu düzenlemeye ilişkin ek ders ödemeleri konusunda mağduriyet yaratılmaktadır.

Daha önce rehberlik öğretmenleri bakımından konu sendikamızca yargıya taşınmış ve emsal nitelikte mahkeme kararıyla bu ödemelerin yapılması gerektiğine hükmedilmiştir. 

Benzer durumda olan idareciler için de aynı haktan yararlanılması gerektiği açık olup, yine emsal nitelikte olmak üzere lisansüstü öğrenim gören idarecilerin de artırımlı ek ders ücretine ilişkin mağduriyetinin giderilmesi için sendika olarak dava açtık.