Güncel Sendika Haberleri

02 Kasım, 2018

MEB’İN 2019 ATAMA TAKVİMİNİ AÇIKLAMASI SORUNLARI ÇÖZMEMEKTEDİR

Milli Eğitim Bakanlığı 2019 yılı atama takvimini açıklamıştır. 

Öğretmenlerin atama ve yer değiştirme önceden takvimi açıklanmasa da genel olarak zaten bellidir. Açıklanan takvim eksik olduğu gibi atama sistemlerinden kaynaklı sorunlar görmezden gelinmemelidir.

Çünkü öğretmenler yıllardır bir çok sorunun çözümünü beklemektedirler.

Örneğin bu takvimde alan değişikliği, yönetici atama süreci, norm fazlası atamaları, sözleşmeli öğretmenler için özür atamaları yoktur. Kaldı ki Eylül ayında ilk atanan (2016) sözleşmeli öğretmenler 3 yıllarını dolduracaklar ve cumhurbaşkanı ile bakanın vaatleri gereği kadroya geçeceklerdir.

Bu takvim öğretmen atama ve yer değiştirmelerine ilişkin olsa da,  yönetici atamalarının süreci doğrudan etkilemesi nedeniyle yöneticiliğe ilişkin sürecin de belirlenmesi ve açıklanması gerekir. .

Ayrıca;

-Öğretmenlerin sıra tayini beklentisi söz konusudur çünkü il içinde puanı yüksek öğretmenlerin yer değiştirmelerinde sorunlar yaşanmaktadır. Teknoloji çağında her şeyin sistem üzerinden yapılabildiği bir süreçte sıra tayini ya da benzer uygulamaları yapma imkanı var olup mevcut duruma göre daha kolay ve sistematik olacaktır.

-Yönetici atamalarının da il içi yer değiştirmelerden önce yapılması il içi mağduriyetlerin giderilmesi için çözüme katkı sunacaktır.

-Yönetici atamaya ilişkin sınav ve atama takviminin de açıklanması beklentidir ve öğretmen atamaları ile doğrudan ilgilidir.

-Aynı şekilde emeklilik nedeniyle boşalacak kadroların il içinde kullanılmaması sorunu devam etmektedir.

-Yine iller arasında tüm münhal kadroların ilan edilmemesinden kaynaklı sorunlar vardır.

-Zorunlu hizmetini tamamladığı halde yer değiştiremeyen adeta zorunluda çakılı kalan öğretmenlerle ilgili sorunlar çözülmelidir.

-2018 yılında zorunlu yer değiştirme süreci ne aşamadadır? 2019’da süreç nasıl işleyecektir? Hiçbir açıklama söz konusu değildir.

-Bu yıl il/ilçe emri uygulaması yerine okul emri uygulayan bakanlığın norm fazlası olarak atadığı bu öğretmenlerle ilgili yol haritası var mıdır?

Bu ve benzeri birçok sorun varken ve yaşanmakta iken takvimin bir kısmını açıklamak hiçbir anlam ifade etmemektedir.  Takvimden daha önemli olan konularda bakanlığın açıklama yapması, çözüm odaklı bir çalışma yürütmesi tüm eğitimciler tarafından beklenmektedir.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Takvim İçin Tıklayınız...