Güncel Sendika Haberleri

15 Mayıs, 2024

MEB’İN YENİ MÜLAKAT DÜZENLEMESİNE DAVA AÇTIK

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.05.2024 tarih ve 32546 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş,

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte değişiklik öngören bu düzenlemeye göre, sözleşme öğretmen atamalarında “sözlü sınav başarı puanı” adı altında bir uygulama getirilerek, KPSS’den alınan sınav puanının %50’si ile Bakanlık tarafından yapılacak mülakattan alınacak puanın %50’sinden oluşacağı şeklinde yer verilen düzenlemenin bir aldatmacadan ibaret olduğunu açıklamıştık.

Bakanlık tarafından öngörülen bu yeni düzenleme ile birlikte tüm bu mülakat garabetinin kaynağı olan 25/8/2011 tarih ve 652 sayılı (2/7/2018-KHK-703/22 md.) Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar Ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin  Ek 4. Maddesinin 2. Fıkrasının birinci cümlesinde  yer alan "sözlü sınav başarı sırasına göre atanır." ibaresinin iptali amacıyla somut norm denetimi yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması talepli olarak Danıştay nezdinde dava açılmıştır.