Güncel Sendika Haberleri

27 Mayıs, 2010

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ'NE KARŞI DAVA AÇTIK

 

“Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin”

•         “Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulu” başlıklı 6. maddesinin tamamının,

•         “Atama Şartları” başlıklı öğretmenliğe ilk defa atanacakların 40 yaşından gün almamış olması şartının getirildiği 11. maddesinin (g) bendinin eksik düzenleme nedeni ile,

•         “İl İçi ve İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirmeler” başlıklı, zorunlu çalışma yükümlülüğü kalkmasına karşın zorunlu çalışma bölgesinden 3 yıl boyunca dönülememesini  düzenleyen 26. maddesinin 2. fıkrasının eksik düzenleme sebebiyle,

•         “Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler” başlıklı, adaylığı kaldırılmamış kamu görevlilerine yer değiştirme imkanı tanınmamasına dair 35. maddesinin 3. fıkrasının tamamının,

•         “Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler” başlıklı, yönetmeliğin 14 ve 15. maddeleri kapsamında öğretmenliğe atananların özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmeleri için son olarak görev yaptıkları yerde en az bir yıl süreyle görev yapmış olmak şartının getirildiği 35. maddesinin 4. fıkrasında geçen “göreve başlama tarihi itibariyle en az bir yıl çalışmış olanlar” ibaresinin,

•         “Genel ve Özel Hayatı Etkileyen Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler” başlıklı 39. maddesinin 9. fıkrasında geçen, “çocuğunun öğrenim göreceği yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkânı yoksa buralarda alanlarında ihtiyaç bulunması ve gerekli diğer şartları taşımaları kaydıyla ” ibaresinin,

•         “Hizmetin Gereği Olarak Yapılacak Yer Değiştirmeler” başlıklı, il içinde görev yerleri değiştirilmesi gerekenlerin o il içinde görevli oldukları yerleşim yeri dışındaki diğer eğitim kurumlarına atanmasının düzenlendiği 40. maddesinin 2. fıkrasında geçen, “yerleşim yeri dışındaki” ibaresinin,

•       “Hizmetin Gereği Olarak Yapılacak Yer Değiştirmeler” başlıklı, soruşturma sonucu görev yeri değiştirilmesi uygun görülenlerin daha önce görev yaptığı İl’e, İlçe’ye veya okula 3 yıl boyunca özür durumu da dahil olmak üzere geri dönemeyeceği kuralının getirildiği 40. maddesinin 3. fıkrasının tamamının,

•         “Atama Yapılacak Eğitim Kurumlarının Duyurulması” başlıklı, il içinde ve iller arasında yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalarda İl Milli Eğitim Müdürlüklerine hangi kadroların boş olarak gösterilip, hangilerinin gösterilmeyeceğine dair hukuka aykırı takdir yetkisi tanıyan 45. maddesinin 2. fıkrasının 1. cümlesinin tamamının iptali için dava açtık.

Dava dilekçesini indirmek için tıklayınız.