Güncel Sendika Haberleri

13 Mart, 2017

Nöbet Görevi İle İlgili Bakanlığa Yazı Yazdık

Okullarımızdan gelen bilgilere göre öğretmenlerin nöbet görevlerine ilişkin keyfi,mevzuata uygun olmayan uygulamaların olduğu anlaşılmaktadır.Konu hakkında Milli Eğitim Bakanlığına yazı yazdık.

Nöbetçi öğretmenlerin herhangi bir nedenle boş geçen derslere girmeleri noktasında zorlamalar yapıldığı görülmektedir.Bu konuda mevzuatta herhangi bir düzenleme olmadığından konunun açığa kavuşturulması gerekmektedir.

İhtiyaç olmadığı halde tamamen keyfi olarak haftada ikinci hatta üçüncü nöbet görevi veren kurumların bulunduğu bu keyfi uygulamaların mağduriyet yarattığı anlaşılmaktadır.Daha önce nöbet eylemlerii yaparak öğretmenlerin nöbet ücretleri almalarının en büyük savunucusu ve kazanımda payı olan sendikamız bu keyfi uygulamaların devamı halinde ikinci  nöbetleri reddetme yoluna da gidebileceğini belirtmek isteriz.

Özellikle tam gün eğitim yapan okullarımızda ve özellikle sınıf öğretmenlerimize gün boyu nöbet görevi verildiği,öğlen dinlenme zamanlarında dinlenme hakkı verilmediği anlaşılmaktadır.Dinlenme ve beslenme hakkı anayasal,yasal ve evrensel bir hak olup, bu hakkın kullandırılmaması/engellenmesi kabul edilebilir bir durum değildir.Okullarımızın bazılarında bu tür sorunlar demokratik bir yaklaşım ile çözülmekte iken bazılarında dayatmacı bir yaklaşım ile sorun büyütülmektedir.Öğlen arasında okulda öğrenci var ise, bu öğrencilerin kontrol altında olmaları gerektiği ve bununda okul içinde çözülmesi gerektiği açıktır.Fakat öğretmenlerinde beslenme ve dinlenme hakkı ihlal edilmeyecek şekilde çözümler bulunması gerekir.

Nöbetçi öğretmenlere servis araçlarında düzen sağlamak, servis araçlarına ilişkin teknik kontroller yapmak gibi görevler verilmektedir.Servislere ilişkin bu tür konulara ilişkin sorumluluklar özellikle servis taşımacılığı yapan kişi ve kuruluşlara ait olması gerekmektedir.

Özelikle tek ya da iki şube bulunan anasınıflarında öğretmenlere haftanın beş günü nöbet görevi verildiği bilgileri ulaşmaktadır.

Bahsedilen konularda varsa hukuki dayanağın sendikamıza bildirilmesi,okul müdürlüklerinin konu hakkında uyarılması ve ülke genelinde birliğin sağlanmasını talep ettik.