Güncel Sendika Haberleri

02 Ocak, 2013

ÖĞRETMEN ÇOCUKLARINI MAĞDUR EDEN GENELGENİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin 17.maddesinin 1.fıkrasının (f) bendi ile  görevli bulundukları yerlerde çocuklarının devam edeceği “düzeyde” okul bulunmayan öğretmenlerin çocuklarına, Bakanlıkça belirlenecek kontenjan kadar sınavsız olarak parasız yatılılık olanağı tanınmıştır.
        Hal böyle iken, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin 17.maddesinin 1.fıkrasının (f) bendinde geçen “düzey” ifadesinden öğrencinin kayıt yaptırdığı Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi gibi kurumların mı yoksa ortaöğretim düzeyinde herhangi bir kurumun mu anlaşılması gerektiği yönünde idari tartışmalar yapılmaktaydı. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 31.10.2012 tarih ve 140161 sayılı parasız yatılılık konusundaki genelgeyle düzey ibaresinin, “herhangi bir ortaöğretim kurumu” şeklinde anlaşılması gerektiği yönünde hukukdışı bir uygulama başlattı.
        Binlerce öğretmeni ve çocuğunu mağdur edecek bir genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla Danıştay nezdinde dava açtık.  
MERKEZ YÖNETİM KURULU