Güncel Sendika Haberleri

07 Kasım, 2012

ÖĞRETMENLERİ NORM KADRO CENDERESİNDE BOĞMAYIN

4+4+4 eğitim sisteminin “Ben yaptım oldu’’ anlayışı ile uygulamaya konmasıyla birlikte eğitimin taraflarından biri olan öğretmenlerimiz de mağdur olmaya başladı.

Yasa taslağı TBMM komisyonlarında görüşülürken Eğitim-İş olarak sunduğumuz raporda, bu sistemin getireceği sorunlardan birisinin de on binlerce öğretmenin norm kadro fazlası durumuna düşeceği yönündeydi ve ne yazık ki korkulan oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, norm fazlası öğretmenleri eritebilmek için eğitime darbe vuracağını bile bile alan değişikliğine başvurdu. Ancak bu da soruna çare olmadı. Şimdi 2012-2013 eğitim-öğretim yılının 3. ayına girdiğimiz şu sıralarda illerimizde, okullarımızda norm kadro fazlası öğretmenlerin atamaları, yapılan usulsüzlükler ve yaşanan mağduriyetler konuşulmaktadır.

İllerde yaşanan sıkıntı ve sorunlardan bazıları şunlardır:

1) Okulların plansız, programsız dönüştürülmesi hatta okulların açılmasından sonra yeniden dönüştürülmesi sonucu birçok öğretmenimiz norm fazlası durumuna düşmüştür. Örneğin, bir ilköğretim okulu yaz döneminde kademeli ilkokula dönüştürülüyor, ardından okullar açılınca yeni bir kararla doğrudan ilkokula ya da ortaokula dönüştürülüyor. Böylece söz konusu okuldaki sınıf öğretmenleri eğitim-öğretim yılının başlaması ile birlikte norm fazlası durumuna düşüyor.

2) Haziran döneminde okul müdürleri normu artırıyor, öğretmen atama döneminde normu açık görünce okula atama isteğinde bulunuyor, öğretmenin ataması yapılıyor ancak eylül ayında okul müdürlüğü normu tekrar düşürünce o branşın öğretmenleri mağdur ediliyor ya da tam tersi haziran döneminde kapalı görünen okul normu eylül döneminde açılıyor.

3) Sınıf öğretmeni olan yöneticilerin alan değişikliği yapmasıyla birlikte bazı branşlarda öğretmenlerimiz norm fazlası durumuna düşüyor.

4) Anadolu lisesi statüsüne dönüştürülen düz liselerde ise tam bir karmaşa yaşanmaya devam etmektedir.

5) Seçmeli derslerin norm ile ilişkilendirilmesinde farklı uygulamalar yapılmaktadır.

Özetle, 81 ilimizde on binlerce öğretmenimiz norm kadro fazlası durumuna düşürülmüştür ve bu öğretmenlerimizden ilan edilen boş kadrolara tercihte bulunmaları istenmektedir. Ancak uygulamada norm kadro fazlası öğretmenlerin atama işlemlerinde de bir standart yoktur.

a) Bazı illerde, il genelindeki tüm boş kadrolar ilan edilip norm kadro fazlası öğretmenlerin öncelikle kendi ilçesinden başlayarak tercihte bulunması istenirken, bazı illerimizde önce ilçe açılmakta, ikinci aşamada il genelinin açılacağı duyurulmaktadır.

b) Bazı illerimizde norm kadro fazlası öğretmenlerin isimleri, branşları ve hizmet puanları açıklanırken bazı illerde öğretmenlere norm kadro fazlası oldukları bile tebliğ edilmemekte, sözlü olarak söylenmektedir.

Eğitim-öğretim yılı ortasında, “Sen norm fazlası oldun” deyip kilometrelerce uzaktaki okullara atadıkları öğretmenin aile yaşamını, düzenini bozmak zaten güç koşullarda görevini yapmaya çalışan öğretmenlerimize yapılacak en büyük haksızlıktır, hukuksuzluktur.
Eğitim-İş olarak öğretmenlerimizi esnek ve kuralsız çalışmaya zorlayan söz konusu norm kadro uygulamalarına karşı çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu konuda mağdur edilmiş eğitim çalışanlarına her türlü hukuki desteği vermeye devam edeceğiz. 

Norm kadro ile ilgili bilgilendirme yazısı için tıklayınız.