Güncel Sendika Haberleri

06 Nisan, 2010

ÖĞRETMENLERİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİNE YÖNELİK YÖNETMELİK TASLAĞINA İLİŞKİN MEB'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIYA KATILDIK

 

Öğretmenlerin Atanma ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik taslağının sendikalara, merkez teşkilatı ana hizmet birimlerine ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesinin ardından, taslak üzerindeki öneriler paydaşlar tarafından bakanlığa iletilmiş ve bu önerileri de içine alan yönetmelik çalışması 05.04.2010 günü bakanlıkta gerçekleştirilmiştir. Toplantıya sendikamız adına Genel Özlük-Hukuk Sekreteri Kadir Koç ve Eğitim Uzmanı Maksut Balmuk katılmışlardır.

Başkanlığını Personel Genel Müdürü Sayın Necmettin YALÇIN’ın yaptığı toplantıya sendika temsilcileri, bazı İl Milli Eğitim Müdürleri ve Bakanlık yetkilileri katılmışlardır.

Sendika olarak daha önce gönderdiğimiz önerilerin yanı sıra üyelerimizden ve tüm eğitim çalışanlarından gelen önerileri de içeren çalışma sonucunda oluşturduğumuz taleplerimiz her zaman olduğu gibi önemli ölçüde kabul görmüştür.

Eğitim-İş olarak üyelerimiz ve eğitim çalışanları adına ortaya koyduğumuz yaklaşımları Türk Milli Eğitim sistemine yön verir nitelikte, hem bireysel sorumluluk çerçevesinde hem de sistem bütünlüğü içerisinde ele almaya çalıştık.

Çalışmalarımızı eğitim çalışanlarının örgütü olmanın yanı sıra eğitim sisteminin de önemli bir parçası ve paydaşı olma noktasındaki sorumluluğumuzun bilinciyle bütünleştirmeye çalışarak, sorumlu sendikacılık anlayışımızı ortaya koyduk.

İdarenin de bu samimi ve yapıcı yaklaşımımızı göz önüne alacağına olan inancımızı korumakla beraber, gerçekleşmemesi durumunda konuyu yeniden kamuoyuyla paylaşma sorumluluğuyla hareket edeceğimizin bilinmesini isteriz. Bu noktalardan da hareketle oluşturulan ve bakanlıkla mutabık kalınan noktaları kamuoyu ile paylaşmayı uygun buluyoruz:

Bütün kurul ve komisyonlarda tüm sendika temsilcilerinin yer alması ve norm kadroların açık ilan edileceği kurumların tespitinde söz sahibi olmaları.

Öğretmenliğe ilk atamada 40 yaş sorununun çözümlenmesi.

Zorunlu hizmet bölgelerinde yapılan asker öğretmenlik görevine ilişkin geçen sürenin zorunlu hizmet kapsamında değerlendirilmesi.

Özürlülerin atanması noktasındaki karararlarda bakanlıktan çok konu ile ilgili sağlık uzmanlarının karar vermesi, konu ile ilgili maddelerin oluşturulmasında konu ile ilgili sivil toplum kuruluşu ve paydaşların görüşlerinin alınması.

İlk atamaların Ağustos ayında tamamlanarak eğitim öğretim yılı başında öğretmenlerin göreve başlamalarının sağlanması.

İsteğe ve zorunlu hizmete bağlı yer değiştirmelerde 30 EYLÜL tarihinin esas alınması.

İl içi yer değiştirmelere ilişkin yönetmelikte 2 yıl şartı olarak yer almasına rağmen 3 yıl olarak gerçekleştirilen uygulamadan vazgeçilmesi.

İl içinde 3 yıl şartı getirilmesi halinde bu yıl ve 2011 yılında 30 Eylül itibari ile 2 yılını dolduracak öğretmenlerin geçici madde eklenerek il içi yer değiştirmelerine olanak sağlanması.

İsteğe bağlı il içi ve il dışı yer değiştirmelerin beraber yapılacağından hareketle, öğretmenlere en az 25 tercih hakkı verilmesi ve yaz tatilinde en az 3 kez sıra çalıştırılması.

YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTE GÖREVDE BULUNAN ÖĞRETMENLERİN ZORUNLU HİZMETTEN MUAF SAYILMALARI.

Yeni yönetmelik kısa sürede çıkarılmaya çalışılacak. Yönetmelik yakın bir zamana yetişmezse il içi ve iller arası yerdeğiştirmeler 04.03.2006 tarihli yönetmeliğe göre yapılacaktır. Her iki durumda da zorunlu hizmete tabii ve zorunlu hizmetini yapmakta olan öğretmenlere zorunlu hizmet şartı olmaksızın il içi ve iller arası yerdeğiştirme olanağı tanınacaktır. 

Eş durumu özrüne İl Emrinin mutlaka getirilmesi. Bu noktada sözleşmeli-kadrolu ayrımına gidilmemesi.

Eş durumu özrünün yılda en az 2 kez yapılması.

Yüksek lisans ve doktora yapacak olanların zorunlu hizmetlerinin ertelenmesi.

Boşanma halinde özellikle bayan öğretmenlere özür grubu yer değiştirme isteği hakkı verilmesi

Zorunlu ve isteğe bağlı yer değiştirmelerde boş bulunan tüm kadroların mutlaka duyurulması ve sisteme yansıtılması.

Hizmet alanlarına verilecek puanların mevcut yönetmelik çerçevesine uygun olarak arttırılması.

Genel hatları ile sendikamızın da önerileri doğrultusunda kabul gören bu hükümlerin yanı sıra; yönetmeliğin yayımlanmasının zaman alacağı da değerlendirilmiş ve 2009-2010 öğretim yılında İl İçi ve İl dışı yer değiştirmelerin şu anda yürülükte olan 04.03.2006 tarihli yönetmelik hükümlerine göre yapılması uygun görülmüştür.

Bu uygulamada da 30 Eylül 2010 tarihinde bulundukları kurumlarda 2 yılını dolduracakların İl içi, bulundukları ilde 3 yılını dolduranların ise il dışına yer değiştirebilmelerine olanak sağlanması noktasında ortak paydada buluşulmuştur.

Sendikamız adına toplantıya katılan Genel Özlük-Hukuk Sekreteri Kadir Koç ve Eğitim Uzmanı Maksut Balmuk’un bilgilendirmeleri üzerine Genel Başkan Yüksel Adıbelli de bakanlığın verdiği sözlerin arkasında durmasını beklediğimizi ve ileriye dönük adımların atılması konusunda sürecin takipçisi olacağımızı belirtmiştir.