Güncel Sendika Haberleri

23 Aralık, 2023

OKULLARIMIZDA TARİKAT VE CEMAATLERİ İSTEMİYORUZ!

Eğitim-İş olarak; “Okullarımızda tarikat ve cemaatleri istemiyoruz!!!” sloganıyla eylemlilik sürecimizi başlatıyoruz.
Eğitimdeki fiili işgale karşı velilerimizi okullarına dilekçe vermeye, öğrencilerinin herhangi bir protokol veya izin adı altında veli izni alınmadan bir faaliyete katılmasını kabul etmediklerini, eğer fiili olarak böyle bir durum yaratılırsa ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtmelerini öneriyoruz. 
Öğretmenlerimiz ve velilerimiz yaşadıkları olumsuzluklara sendikamız Eğitim-İş’le paylaşabilirler. Hem örgütsel gücümüzle hem de hukuki mücadelemizle eğitimdeki karanlığa karşı direneceğiz. Mücadelemizi büyüteceğiz.
Tüm yurttaşlara eğitime ve çocuklarımıza sahip çıkma çağrısı yapıyoruz!
Tüm siyasi partileri, sendikaları, meslek odalarını, dernekleri ve velilerimizi, bugünümüze ve yarınımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz!
Gelin hep birlikte Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e, devrimlerine, emanetlerine ve Cumhuriyetimize ilelebet sahip çıkacağımızı bir kez daha ilan edelim!
Eğitim-İş olarak 
▪25 Aralık Pazartesi günü, tüm illerde, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün
“Efendiler ve ey millet! İyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti; şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. 
En doğru ve en hakiki tarikat, tarikat-ı medeniyettir. Medeniyetin emrettiğini ve talep ettiğini yapmak, insan olmak için kâfidir.” sözlerini içeren pankartları sendika binalarımıza asacağız.  
Eğitim-İş olarak hem örgütsel hem de hukuki olarak yanlarında olduğumuzu bir kez daha ilan edeceğiz.
Okulların öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının iş yerleri olduğunu, mesleğimizi değersizleştirmelerine asla izin vermeyeceğimizi haykırmaya devam edeceğiz.
▪ 25-26-27 Aralık tarihlerinde derslere kokartlarımızla gireceğiz. 
▪ 27 Aralık Çarşamba günü tüm il örgütlerimiz aracılığıyla her ilin vekillerine Anayasayı ve yeminlerini hatırlatıcı fax veya mail göndereceğiz. 
Ve süreci dinamik bir şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz.
Eğitime ve çocuklarımıza sahip çıkacağız!!
Tüm demokratik kitle örgütleriyle ve yurttaşlarımızla birlikte mücadeleyi büyütmeye varız, biz hazırız!
İlelebet Cumhuriyet, ilelebet Cumhuriyet, ilelebet Cumhuriyet!!!


Milletvekillerine mektup İçin tıklayınız 
Velilerin okullara vereceği dilekçe için tıklayınız
Kokartlar için tıklayınız
Pankart için tıklayınız