Güncel Sendika Haberleri

30 Ocak, 2024

ÖZEL SEKTÖR ÖĞRETMENLERİNİN HAKLI MÜCADELESİNE DESTEK VERDİK

Eğitim-İş olarak, 2014 yılında kaldırılan taban maaş düzenlemesinin yeniden getirilmesini talep eden özel sektör öğretmenlerinin dün Meclis Park’taki eylemine destek verdik. Eyleme Genel Sekreterimiz Cengiz Sarıyer ve İzmir 1 Nolu Şube Basın Yayın ve Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz Sertay Yayla katıldı. Cengiz Sarıyer burada yaptığı konuşmada; ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesinin gereğinin yerine getirilerek taban maaş düzenlemesinin tekrar uygulamaya sokulması gerektiğini vurguladı. 

Sarıyer, “Çözüm için ataması yapılmayan öğretmenlerin atamaları yapılarak öğrenci başına düşen öğretmen sayısı artırılmalı, öğretmenlere ve eğitim emekçilerine insan onuruna yaraşır ekonomik ve sosyal hakları verilmelidir. Bu sağlanıncaya kadar, özel sektör öğretmenlerinin yaşadıkları ekonomik sorunları, güvencesiz çalışma ortamlarını, uğradıkları haksızlıkları dile getirmeye devam edeceğiz. Atatürk'ün dünyanın en önemli mesleği dediği öğretmenlik ve gelecek nesilleri emanet ettiği öğretmenlere, böylesi bir haksızlık yaşatılmamalıdır” dedi.

Cengiz Sarıyer, bugün de çalıştığı özel öğretim kurumundan maaşını alamadığı için kuruma giden ve darp edilen öğretmene destek olmak için düzenlenen basın açıklamasına katılarak destek verdi. Sarıyer; “Eğitim İş olarak her zaman olduğu gibi özel okul öğretmenleri ile bilgimizi, birikimimizi, mücadelemizi ortaklaştırmaya devam edeceğiz. Eğitimciye uygulanan şiddeti kınıyoruz” dedi.