Güncel Sendika Haberleri

21 Ocak, 2019

PICTES ÖĞRETMENLERİ SENDİKAMIZI ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, Avrupa Birliği destekli, “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi” (PICTES) kapsamında görev yapan  öğretmenler sendikamızı ziyaret etti.

Ziyarette heyet, Genel Başkanımız Orhan Yıldırım, Genel Mali Sekreterimiz Hüseyin Kara, Genel Özlük Hukuk ve TİS Sekreterimiz Maksut Balmuk ve Genel Eğitim Sekreterimiz Suat Özkolay ile biraraya geldi.

PICTES öğretmenleri proje kapsamında görev yapan öğretmenlerin, geçici koruma altındaki Suriyeli çocuklara Türkçe ve Arapça dil eğitimi ve telafi eğitimi verdiğini belirtirken, 2016 yılında başlayan proje için MEB tarafından KPSS puan üstünlüğü ile 6 bin öğretmenin görevlendirildiğini ancak özlük hakları ile ilgili sıkıntılar yaşadıklarını vurguladılar ve şöyle konuştular:

“Bizler öğretmen işçiler gibiyiz. Bazı illerde öğretmen arkadaşlarımız 30 saat derse girerken bazı illerde bu süre 45 saate kadar çıkmaktadır. 2 yıllık PICTES Nisan 2019’da bitip 3 yıllık PIKTES II başladığında imzalanacak yeni sözleşmelere ‘AB fonları kesilip projeler sona erdiğinde MEB bünyesinde uygun kadrolara aktarılarak görevlerine devam ederler’ maddesinin eklenmesini, sendikal haklarımızı elde etmeyi ve kadrolu olarak atanmayı istiyoruz.”

Genel Başkanımız Orhan Yıldırım ise, yıllardır süren plansız uygulamalar sonucu eğitimde ciddi oranda öğretmen açığı olmasına rağmen Bakanlığın sözleşmeli ve ücretli öğretmen uygulamasında ısrar ettiğini söyledi ve şöyle konuştu:

“Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik, eğitim sistemimiz için utanç verici bir uygulama olmaya devam etmektedir. Yaklaşık 450 bin ataması yapılmayan öğretmen varken ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik gibi geçici çözümlerle okullardaki öğretmen açığının kapatılması mümkün değildir. Sözleşmeli öğretmen oranı 2016-17’de yüzde 2.2 iken, bu oran 2017-18 eğitim-öğretim yılında yüzde 4,4’e çıkmıştır. Bir an önce ücretli, sözleşmeli öğretmenliğe son verilmeli, kadrolu güvenceli atama yapılmalıdır.

Bunun yanı sıra Suriyeli çocuklar için AB fonları ile yeni bir istihdam türü ortaya çıkmıştır. Bu öğretmenlerimiz AB fonları sayesinde ücretli öğretmenlerden biraz daha fazla ücret alıyor olsalar da kadrolu öğretmenlerden düşük ücret almaktadırlar. Biz Eğitim-İş olarak hiçbir öğretmenimizin kadrosuz çalışmasını istemiyoruz. Bu nedenle kadrosuz, sendikal haklardan yoksun ve mevsimlik işçi gibi çalıştırılan tüm eğitim emekçilerinin, kadroya geçirilinceye kadar yanlarında olmaya devam edeceğiz.”