Güncel Sendika Haberleri

06 Temmuz, 2018

PROJE OKULU UYGULAMASI KABUL EDİLEMEZ

Yaptığımız görüşme ve girişimlerde bu yıl sınav sistemi değişikliği nedeniyle artan proje okulu atama sorununa ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik değişikliği mevcut durumu çözmeye yöneliktir.

Oysa ki Eğitim-İş olarak asıl talebimiz ve mücadelemiz okulların proje okulu adı altında sınıflandırılarak bir tarafta Türk Milli Eğitim sistemine damga vurmuş güzide okullarda yaratılmak istenen kadrolaşma ve böylece bu okulların içinin boşaltılmasına, kültürünün ve başarılarının yok edilmesine yol açarken diğer taraftan kadrosu ile içeriği ile iktidarın kendi proje okulunu yaratma uygulamasının yani proje okulu uygulamasının son bulmasıdır.

Bu gerçekleşene kadar mücadelemiz devam edecektir.

MEB yayımladığı yönetmelik değişikliği sonrasında tüm birimlerine talimat vermeli ve proje okullarında çalışırken geçmiş  (proje okulu olmadan önceki) hizmetleri değerlendirilerek görevlerine son verilenleri eski görev yerlerine iade etmelidir.

Ayrıca bu durumda olup yargı kararı olduğu halde görevlerine iade edilmeyen öğretmenlerle ilgili yargı kararları derhal uygulanmalıdır.

Örneğin Samsun ilinde Bakanlık onayı ile atananlara ilişkin yargı kararları uygulanmış ama Eskişehir ve bazı illerde uygulanmamıştır.

Bu çifte standart kabul edilebilir değildir ve Bakanlık kaybettiği aynı içerikli atamaların tamamında uygulamaya giderek öğretmenlere yargıyı göstermemelidir.

Konunun özü şudur ki proje okulu uygulaması suistimallere açık keyfiyete yol açan bir hal almıştır. Bu uygulama kabul edilemez mağdurlarının mağduriyetleri giderilene kadar mücadelemiz devam edecektir.

              MERKEZ YÖNETİM KURULU