Güncel Sendika Haberleri

30 Eylül, 2010

REHBER ÖĞRETMENLERİN EK DERS MAĞDURİYETİNİ YARGIYA TAŞIDIK

 

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 81. maddesinde düzenlenen ek 2. fıkranın  22.04.2010 tarih ve 27560 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, ortaöğretimde görev yapan rehber öğretmenler, ders yılı dışında da olsa sınav dönemlerinde fiilen görev yapmaları karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmışlardır. Ancak; ek 2. fıkra ile getirilen yeni düzenlemeye dayanarak yapılan ek ders ödemesi hakkında tereddütlerin oluşması sonrasında verilen Maliye Bakanlığı görüşü uyarınca rehber öğretmenlere ders yılı dışında ek ders ücreti ödenmemeye, ödenenler ise geri istenmeye  başlanmıştır. Sendikamız rehber öğretmenleri mağdur eden sözkonusu haksız ve hukuka aykırı uygulamayla ilgili olarak Danıştay'a başvurduk.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Genel Merkez Yönetim Kurulu