Güncel Sendika Haberleri

02 Mart, 2023

SAĞLIK MAZERETİ KAPSAMINDAKİ BAŞVURU İLE İLGİLİ MEB’E BAŞVURUDA BULUNDUK

Olağanüstü Hal İlan Edilen İllerde Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Olarak Görev Yapan Sözleşmeli / Kadrolu öğretmen ve Diğer Personelin Yer Değiştirme Duyurusu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuruda bulunduk.

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

                                                                                            ANKARA

                       

            6785 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Olağanüstü Hal İlan Edilen İllerde Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Olarak Görev Yapan Sözleşmeli / Kadrolu öğretmen Ve Diğer Personelin Yer Değiştirme Duyurusu yayınlanmıştır.

            Duyurunun, Sağlık Mazereti Kapsamındaki Başvuru şartları arasında yer alan (a) maddesindeki “Tedavi gerekliliğine ilişkin sağlık kurulu raporu ile hastalığın tedavisinin personelin görev yaptığı yerde mümkün olmadığına dair belge”nin kişinin görev yaptığı ilden alınması istenmektedir.  Ancak deprem sonrasında çalışanların büyük bir çoğunluğu can güvenliği için başka illere geçici olarak yerleşmiştir. Üstelik depreme maruz kalan illerin birçoğunda, sağlık kuruluşları da ne yazık ki kullanılamaz duruma gelmiştir. Bu durumda mazeret tayinine uygun rahatsızlığı olan depremzede çalışanların halen bulundukları ildeki tescilli sağlık kuruluşlarından alacakları raporun geçerli kabul edilmesi doğru olacaktır. Farklı illere giden depremzede çalışanların sadece rapor almak için OHAL ilan edilen illere gelmesinin, bu illerdeki resmi iş ve işleyişin tıkanmasına da neden olacağı göz önüne alınarak mazeret tayini kapsamında talep edilen bu raporların, şu an bulundukları illerden alınmasının kabul edilmesi için gereğini talep ederiz.

 

 

                                                                                                        Kadem ÖZBAY

                                                                                                        Genel Başkan