Güncel Sendika Haberleri

14 Aralık, 2015

SONK SENDİKASININ VI. GENEL KURULUNA KATILDIK

Genel Başkanımız Veli Demir, Genel Mali Sekreterimiz Nazım Kırcı ve Genel Örgütlenme Sekreterimiz Hikmet Pala’yla birlikte Makedonya Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Kültür Sendikası’nın (SONK) VI. Genel Kurulu’na katıldı.

Makedonya’nın Struga kentinde gerçekleştirilen Genel Kurul’da, Eğitim Enternasyonali, Hırvatistan, Sırbistan, Kosova, Bulgaristan, Arnavutluk ve Hollanda’dan gelen sendika temsilcileri ile ikili temaslarda bulunuldu.

Genel Başkanımız Veli Demir, Genel Kurul’a hitaben bir konuşma yaptı. Konuşma metni şöyle:

“Değerli SONK Sendikası Temsilcileri, Sayın Eğitim ve Kültür Bakanı, diğer ülkelerin sendika temsilcileri, değerli katılımcılar;

VI. Olağan Genel Kurulunuzda sizlerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyorum, sizleri sendikamız Eğitim-İş ve Türkiye’deki eğitim çalışanları adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Nazik davetlerinden dolayı Makedonya Eğitim ve Bilim Sendikası Genel Başkanı Jakim Nedelkov’a ve Onursal Başkan Doycin’e teşekkür ediyorum.

Ülkemizde olduğu gibi Makedonya’da ve tüm dünyada eğitim emekçilerinin ortak sorunları var. Eğitime ayrılan kaynakların gittikçe azalması, eğitimin özelleştirilmesi, iş güvencemizin elimizden alınması önemli ortak sorunlarımız. Ortak davranış kodları oluşturarak, birlikte mücadele etmeliyiz. Bu ortak mücadele bizleri güçlü kılacaktır.

Bizde öğretmenin önemini vurgulayan bir söz var “Öğretmen neyse, eğitim odur”. Yani öğretmenler eğitimin en önemli unsurlarıdır. Ama son yıllarda ülkemizde ve Balkanlar dahil tüm dünyada öğretmenler ile diğer eğitim emekçileri ekonomik ve sosyal statülerini kaybetmekte, itibarsızlaştırılmaktadır. Bu kayıpları durdurmanın yolu ülkelerimizde ve tüm dünyada mesleğimize yönelik saldırılara karşı barikatlar oluşturmak, sınıfsal dayanışmayı ve işbirliğini güçlendirmektir.

Değerli konuklar, değerli delegasyon;

Bilindiği üzere iki ülke toplumları arasında tarihten gelen kardeşlik ve dostluk bağları bulunmaktadır. Askeri liseyi Manastır’da okuyan Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün babası da Makedonya’da doğmuştur. 

Cumhuriyetin temellerini teşkil eden ideallerinin oluşmasında ve Atatürk’ün yaşamı boyunca kendisine rehber olacak çağdaş fikirleri edinmesinde bu topraklar, onun üzerinde önemli etkiler bırakmıştır.

Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” sözlerinden çıkarak Balkanlarda barış ve istikrarın ve ortak yaşama kültürünün bir örneği olarak gördüğümüz Makedonya’nın her alanda ilerlemesini tüm kalbimizle diliyoruz.

Yaşasın emekçilerin dayanışması, yaşasın Makedonya, yaşasın Türkiye, yaşasın barış ve dostluk.”