Güncel Sendika Haberleri

21 Haziran, 2022

SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ’NDEN SENDİKAMIZA ZİYARET 

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) Genel Başkanı Ramazan Yüksel ve Genel Sosyal Kültürel İşler Sekreteri Aygül Kılıç Yıldız sendikamızı ziyaret etti. 
Genel Başkanımız Kadem Özbay’la bir araya gelen Yüksel ziyarette, çocuğun eğitim hakkının yasalarla güvence altına alınmasına rağmen uygulamada bu güvencenin yerine getirilmesiyle ilgili aksamalar yaşandığını belirtti. Aile içi şiddet, ihmal, istismar, kültürel yaklaşımlar, madde bağımlığı, akran zorbalığı gibi nedenlerle çocukların eğitim ve öğretim sürecine dahil olamadığı, eğitim ve öğrenimlerini sürdüremediklerini ve dolayısıyla eğitim hakkından yararlanamadıklarını söyleyen Yüksel, bu sorunların çözümü için okul sosyal hizmetinin bir zorunluluk olduğuna dikkat çekti. Yüksel, okul sosyal hizmeti ağının kurulması ve bu alanda etkin mücadele yapılması için, sendikamızla iş birliği yapma taleplerini iletti. 
Genel Başkanımız Özbay ise devletin, “çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek”le sorumlu olduğunu vurguladı ve bugün siyasi iktidarın çocukların korunması ve temel insani haklardan yararlanmaları için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini ifade etti. Ülkemizde çocuk haklarının sadece kağıt üzerinde kaldığını söyleyen Özbay, Eğitim-İş’in tüm çocukların eğitim ve sağlık hakkından eşit koşullarda yararlandığı, her türlü istismar ve baskıdan uzak gelişimlerini sağlayabildikleri bir ülke için mücadele ettiğini ve bu anlamda sorunların çözümü için sendikamızın destek olacağını belirtti.