Güncel Sendika Haberleri

03 Şubat, 2010

TEKEL İŞÇİSİ YALNIZ DEĞİLDİR!

 

Küreselleşmeyle yaygınlaşan sömürü ağı ülkemizde de işbirlikçi AKP tarafından uygulanan özelleştirme süreciyle emekçileri ve sendikalarımızı sarmalına alarak mağdur etmeye devam etmektedir. Bu süreçte işsizlik fırlamış, taşeronlaştırma ve sendikasızlaştırma dayatılmıştır. Emekçiler, işsiz ve örgütsüz bırakılarak sahipsizliğe, açlığa ve sefalete  mahkum edilmiştir.

En son özelleştirme mağduru olan Tekel işçileri işlerinden edilmiş, 4-C uygulamasıyla güvencesiz, sendikasız ve örgütsüz bırakılmak istenmiştir. Bu uygulamalarla adeta köleleştirme politikası izlenmektedir. AKP iktidarı  İMF ile sözleşme yapabilmek ve daha önce verdiği sözleri tutabilmek için Tekel işçilerini feda etmiştir. Yoksulluğun, yolsuzluğun ve işsizliğin ayyuka çıktığı günümüzde soygunu, vurgunu kendileri yapanlar, garip-guraba, fakir-fukara, hak-hukuk edebiyatı ile malı götürenler, 72 milyonun hakkı olan hazineyi bir avuç Tekel işçisine soydurtmayız diyerek dürüstlük taslamaktadırlar.

Tekel işçisi, AKP iktidarının bütün baskılarına, maruz kaldığı tazyikli suya, gaz bombalarına ve biber gazına, çetin kış koşullarına rağmen yılmadan mücadelesini sürdürmekte, baskılara asla boyun eğmemektedir. “Ölmek var, dönmek yok.” Diyerek kararlı tutumunu sürdürmektedir. Adeta işçi sınıfının, emek mücadelesinin tarihini yeniden yazmaktadır.

Eğitim-İş, alın terinin karşılığını almak isteyen, emeğine, sendikasına ölümü pahasına sahip çıkan Tekel işçisinin yanındadır. 4 Şubat 2010 Perşembe günü yapılacak olan bir günlük uyarı grevini destekliyoruz. Bütün emek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri olarak bu sınıfsal dayanışmayı güçlendirmeliyiz. AKP iktidarının uyguladığı faşizan baskılara hep birlikte göğüs germeliyiz. Tüm halkımızı bu mücadelede yanımızda görmek istiyoruz. Emeğimize ve geleceğimize sahip çıkalım.

Gün, mücadele günüdür. Gün, emperyalizme karşı, AKP’nin faşizan zulüm ve baskılarına karşı savaşım günüdür.

TEKEL İŞÇİSİ YALNIZ DEĞİLDİR!

ZAFER DİRENEN İŞÇİNİN, EMEKÇİNİN OLACAKTIR!

YAŞASIN EMEK VE BAĞIMSIZLIK MÜCADELEMİZ!

MERKEZ YÖNETİM KURULU